Bộ sách GDPT 2018

Xin gửi đến quý Thầy Cô giáo trọn 3 bộ sách GDPT 2018 gồm: Bộ sách Cánh Diều, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và bộ sách Chân trời sáng tạo.

Chương trình GDPT 2018

1. Xem trọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

LớpĐường dẫnĐường dẫn
1Sách giáo khoa 1Sách giáo viên 1
Sách bài tập 1
2Sách giáo khoa 2Sách giáo viên 2
Sách bài tập 2
3Sách giáo khoa 3Sách giáo viên 3
Sách bài tập 3
6Sách giáo khoa 6Sách giáo viên 6
Sách bài tập 6
7Sách giáo khoa 7Sách giáo viên 7
Sách bài tập 7Tài liệu bồi dưỡng GV 7
Kế hoạch dạy học 7
10Sách giáo khoa 10Sách giáo viên 10
Sách giáo viên 10Tài liệu bồi dưỡng GV 10
Kế hoạch dạy học 10
11Sách giáo khoa 11
Trọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Toàn bộ video bài giảng minh họa

2. Xem trọn bộ sách Chân trời sáng tạo

LớpLoạiĐường dẫn
1Sách giáo khoa 1Sách giáo viên 1
Sách bài tập 1
2Sách giáo khoa 2Sách giáo viên 2
Sách bài tập 2
3Sách giáo khoa 3Sách giáo viên 3
Sách bài tập 3Tài liệu bồi dưỡng GV 3
6Sách giáo khoa 6Sách giáo viên 6
Sách bài tập 6Tài liệu bồi dưỡng GV 6
7Sách giáo khoa 7Sách giáo viên 7
Sách bài tập 7Tài liệu bồi dưỡng GV 7
10Sách giáo khoa 10Sách giáo viên 10
Sách bài tập 10Tài liệu bồi dưỡng GV 10
11Sách giáo khoa 11
Trọn bộ sách Chân trời sáng tạo
Toàn bộ video bài giảng minh họa

3. Xem trọn bộ sách Cánh Diều

LớpĐường dẫnĐường dẫn
1Sách giáo khoa 1Sách giáo viên 1
Sách bài tập 1
2Sách giáo khoa 2Sách giáo viên 2
Sách bài tập 2
3Sách giáo khoa 3Sách giáo viên 3
Sách bài tập 3Tài liệu bồi dưỡng GV 3
6Sách giáo khoa 6Sách giáo viên 6
Sách bài tập 6
7Sách giáo khoa 7Sách giáo viên 7
Sách bài tập 7
10Sách giáo khoa 10Sách giáo viên 10
Sách bài tập 10Tài liệu bồi dưỡng GV 10
11Sách giáo khoa 11
Tải trọn bộ sách Cánh Diều