Máy tính online

Máy tính online giúp tính thực hiện các phép toán từ cơ bản đến nâng cao như: tính toán thập phân tuần hoàn, tính toán cơ sở, tính toán số phức, tính hàm, tính toán thống kê, toán toán cơ số n, tính toán phương trình, ma trận và nhiều phép toán khác.

HƯỚNG DẪN:
Số phức: (2+2i)*(3+3i)
Nguyên hàm: int(x^2) ; Tích phân: int(x^2,x=0..3)
Đạo hàm diff(x^2)
Giải phương trình: x^2+2x-1=9
Giải hệ phương trình: solve(x-y=8,2x-y=-2,x,y)
Vecto: (1, 2, 3)+(4, 5, 6)

Number theory: sum(x,x=1..10)
Tổ hợp:ncr(49, 6)
chỉnh hợp: npr(12,5)
Unit Conversion: 200m in cm