Giới thiệu website BẢNG TUẦN HOÀN các nguyên tố HÓA HỌC rất tuyệt vời

Bảng tuần hoàn (tên đầy đủ là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev), là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Giao diện của website về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các hàng trong bảng gọi là các chu kỳ, trong khi các cột gọi là các nhóm, một số có tên riêng như halogen hoặc khí hiếm. Bởi vì theo định nghĩa một bảng tuần hoàn thể hiện những xu hướng tuần hoàn, bất kỳ bảng dưới dạng nào cũng có thể dùng để suy ra mối quan hệ giữa các tính chất của nguyên tố và tiên đoán tính chất của những nguyên tố mới, chưa được khám phá hoặc chưa tổng hợp được. Do đó, một bảng tuần hoàn dù ở dạng tiêu chuẩn hay các biến thể cung cấp khuôn khổ hữu ích cho việc phân tích thuộc tính hóa học, và các bảng như vậy được sử dụng rộng rãi trong hóa học và các ngành khoa học khác.

Như chúng ta đã biết về ý nghĩa của bảng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học, do đó việc nắm được các đặc điểm cơ bản và nắm được các quy luật cũng như các thuộc tính cơ bản của từng nguyên tố là rất quan trọng. Do đó mình xin giới thiệu đến các bạn website hữu ích về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học kèm theo các thông tin rất hữu ích của từng nguyên tố đó chính là website: https://ptable.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *