Bộ sách ôn thi HSG Tin học: Giải thuật và lập trình – Lê Minh Hoàng

Trong rất nhiều các cuốn sách viết về lập trình giải thuật thì cuốn sách Giải thuật và Lập trình của Lê Minh Hoàng rất được nhiều người lựa chọn cho việc học tập và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học. Mặc dù cuốn sách này đã được viết từ năm 2002 nhưng có thể nói đây là cuốn sách tốt nhất, đầy đủ nhất về các cấu trúc dữ liệu, thuật toán trong lập trình đến thời điểm hiện tại.

Mặt bìa của cuốn sách

Nội dung của cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần 1: Bài toán liệt kê

Phần này được viế tất cả các thuật toán xung quanh phương pháp liệt kê và các nội dung liên quan:

 • Các kiến thức về đại số tổ hợp (nội dung này có liên quan tới các thuật toán)
 • Phương pháp sinh (Generation)
 • Thuật toán quay lui
 • Kĩ thuật nhánh cận

Phần 2: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Bao gồm 9 bài học tất cả:

 1. Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học
 2. Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
 3. Đệ quy và giải thuật đệ quy
 4. Cấu trúc dữ liệu danh sách
 5. Ngăn xếp và hàng đợi
 6. Cây (Tree)
 7. Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
 8. Sắp xếp (Sorting)
 9. Tìm kiếm (Searching)

Phần 3: Quy hoạch động

Là một thuật toán tương đối phức tạp, cuốn sách dành hẳn một phần để nói về thuật toán này.

Phần này gồm 3 bài học đó là:

 1. Công thức truy hồi
 2. Phương pháp quy hoạch động
 3. Một số bài toán quy hoạch động

Phần 4: Các thuật toán trên đồ thị

Phần đồ thị này chiếm một nửa độ dài của sách, nó có tới 13 bài học, cụ thể như sau:

 1. Các khái niệm cơ bản
 2. Biểu diễn đồ thị trên máy tính
 3. Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị
 4. Tính liên thông của đồ thị
 5. Ứng dụng của DFS và BFS
 6. Chu trình EULER, đường đi EULER và đồ thị EULER
 7. Chu trình HAMILTON, đường đi HAMILTON và đồ thị HAMILTON
 8. Bài toán đường đi ngắn nhất
 9. Bài toán cây khung nhỏ nhất
 10. Bài toán luồng cực đại trên mạng
 11. Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía
 12. Bài toán tìm bộ ghép cực đại với trọng số cực tiểu trên đồ thị hai phía – thuật toán Hungari
 13. Bài toán tìm bộ ghép cực đại trên đồ thị

Trên đây mình tóm tắt một số nội dung mà sách đề cập, để xem chi tiết hơn nữa, bạn có thể tải ebook dưới đây:

Download Sách Giải Thuật và Lập Trình [PDF] – Lê Minh Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *