Bài 1 – Cài đặt môi trường MySQL cho lập trình Python

Để xây dựng các ứng dụng thì việc kết nối với cơ sở dữ liệu là điều rất cần thiết cho các ngôn ngữ lập trình. Python cho phép chúng ta kết nối ứng dụng với các cơ sở dữ liệu như: MySQL, SQLite, MongoDB và nhiều ứng dụng khác.

Trong các bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cài đặt môi trường MySQL cho ngôn ngữ lập trình Python.

Cài đặt thư viện mysql.connector

Cách 1: Sử dụng trình cài đặt bằng câu lệnh pip

pip install mysql-connector

Cách 2: Tải và cài đặt phần mềm mysql.connector

Truy cập vào đường dẫn sau: https://dev.mysql.com/downloads/connector/python/ sau đó chọn hệ điều hành và phiên bản mà máy tính đang sử dụng.

Lựa chọn hệ điều hành và phiên bản cho mysql-connector

Sau đó nháy chuột chọn Download để tải về và tiến hành cài đặt vào máy tính.

Kiểm tra kết nối Python với MySQL

Trước tiên bạn hãy đảm bảo máy tính đã cài đặt máy chủ cho MySQL như: MySQL Server, XAMPP hoặc WAMP để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

Để kiểm tra kết nối Python với MySQL ta sử dụng câu lệnh sau:

import mysql.connector
   
#Tạo đối tượng để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL
mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="yourusername",
  password="yourpassword",
  database="mydatabase"
)
   
#In trạng thái kết nối ra màn hình
print(mydb)

Khi đó nếu kết quả như sau:

<mysql.connector.connection.MySQLConnection object at 0x002DF810>

Thì việc kết nối đến cơ sở dữ liệu đã thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *