Python Pastebin – Chia sẻ code Python không cần đăng nhập

Giới thiệu về Python Pastebin

Sử dụng Python Pastebin để chia sẻ các liên kết tới mã Python hoạt động mãi mãi. Không cần phải thông tin đăng nhập.

Giao diện khi bạn soạn thảo

Tính năng Python Pastebin

  • Dễ dàng chia sẻ code Python trực tuyến mãi mãi, bạn chỉ việc sao chép đường dẫn và gửi cho họ.
  • Cung cấp các chức năng thiết yếu như: Copy link (Sao chép liên kết), Highlight (Hiển thị màu dòng lệnh), Edit (Chỉnh sửa code) và Copy code (Sao chép code).

Tổ hợp phím tắt thường dùng

  • Alt + L: Sao chép liên kết đến code
  • Alt + H: Hiển thị màu dòng lệnh
  • Alt + E: Chỉnh sửa lại code
  • Alt + C: Sao chép code

Truy cập Python Pastebin tại đường dẫn sau: https://mathspp.com/python-pastebin?

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.