Cách gõ Tiếng Việt có dấu kiểu VNI trong Windows

Thông thường để có thể gõ Tiếng Việt có dấu, ta thường sử dụng một trong hai phần mềm sau: Unikey, Vietkey. Nhưng thông dụng nhất vẫn là phần mềm Unikey, với mỗi phần mềm đều cung cấp 2 kiểu gõ thông dụng nhất đó là kiểu gõ TELEX và VNI. Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn cách gõ Tiếng Việt có dấu với kiểu gõ VNI trên phần mềm Unikey.

Đầu tiên, bạn tải và cài đặt phần mềm Unikey tại đường dẫn sau: https://unikey.vn/vietnam/

Tiếp theo mở phần mềm Unikey lên và chọn Kiểu gõ là VNI

Chọn kiểu gõ VNI trong Unikey

Khi đó để gõ Tiếng Việt có dấu theo kiểu VNI bạn dựa vào bảng sau:

Dấu – chữGõ phímVí dụ
sắc1ha1 > há
huyền2he2 > hè
hỏi3ha3 > hả
ngã4nga4 > ngã
nặng5ha5 > hạ
âa6a6m > âm
êe6e6m > êm
ôo6o6n > ôn
ưu7tu7 > tư
ơo7pho7 > phơ
ăa8a8n > ăn
đd9d9i > đi
xóa dấu0e11 > e1
tắt dấugõ lặp \a\1 > a1

Cuối cùng để có thể soạn thảo được văn bản bạn có thể sử dụng các trình soạn thảo như Microsoft Word, Notepad,… Chúc bạn thành công!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.