Cài đặt phần mềm Tin học 3 – Khám phá tự nhiên Kids Games Learning Science

Bước 1: Vào Microsoft Store có sẵn trong hệ điều hành Windows

Bước 2: Tìm kiếm phần mềm Kids Games Learning Science hoặc click vào đường dẫn sau: https://apps.microsoft.com/store/detail/kids-games-learning-science/9NBLGGH68DHJ?hl=vi-vn&gl=VN và chọn Tải trong ứng dụng Store.

Bước 3: Kích vào Get, sau đó nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft thì bạn tiến hành Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản.

Bước 4: Kích Install, phần mềm sẽ tự động tải về và cài đặt thành công.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.