Cách xóa, thay thế hoặc chỉnh sửa liên kết trong tài liệu PDF bằng PDF Link Editor

Nhiều tài liệu PDF có chứa các URL có thể bị hỏng theo thời gian và bạn muốn xóa hoặc thay thế chúng bằng các liên kết hoạt động. Nếu muốn loại bỏ các liên kết hỏng hoặc thay thế chúng bằng các liên kết khác, thông thường người dùng phải chỉnh sửa từng phần một.

Nhưng nếu chỉnh sửa hàng loạt liên kết trong một tài liệu PDF, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian bằng cách sử dụng phần mềm PDF Link Editor miễn phí. Chương trình này cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng chỉnh sửa, thay thế, xóa và trích xuất các liên kết PDF với một giao diện đơn giản.

Giao diện PDF Link Editor

Trong cửa sổ PDF Link Editor, người dùng có thể mở một hoặc nhiều file PDF để chỉnh sửa liên kết bên trong file PDF. Khi mở file PDF, chương trình sẽ liệt kê tất cả các liên kết có trong file cùng với số trang của nó. PDF Link Editor có các tùy chọn như xóa, chỉnh sửa các liên kết, trích xuất danh sách tất cả các liên kết, hoặc thay thế chúng bằng cách sử dụng các nút trên thanh công cụ.

PDF Link Editor là một công cụ miễn phí và tiết kiệm thời gian nếu muốn xóa và thay thế các liên kết trong một tài liệu PDF. Công cụ này tương thích với tất cả các tài liệu PDF và có giao diện dễ sử dụng.

Bạn có thể tải xuống PDF Link Editor từ pdflinkeditor.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *