5 trang web cắt nhạc trực tuyến miễn phí

Có rất nhiều trang web cắt nhạc trực tuyến miễn phí mà bạn có thể sử dụng. Dưới đây VniTeach xin giới thiệu một số gợi ý cho các bạn có thể lựa chọn công cụ phù hợp với bản thân:

1. MP3Cut (https://mp3cut.net/): MP3Cut cho phép bạn cắt nhạc MP3 hoặc tệp âm thanh khác một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần kéo và thả tệp của mình và sau đó chọn vị trí bắt đầu và kết thúc của phần cần cắt.

2. MP3Cutter (https://www.mp3cutter.com/): MP3Cutter là một trang web cắt nhạc trực tuyến miễn phí đơn giản, cho phép bạn cắt tệp MP3 và tệp âm thanh khác. Bạn có thể tải lên tệp của mình và sau đó chọn phần cần cắt.

3. AudioTrimmer (https://audiotrimmer.com/): AudioTrimmer cung cấp công cụ cắt nhạc trực tuyến đơn giản và dễ sử dụng. Bạn có thể tải tệp của mình lên và chọn phần cần cắt bằng cách kéo và thả thanh trượt.

4. Audio Joiner (https://audio-joiner.com/): Audio Joiner không chỉ cho phép bạn cắt nhạc trực tuyến miễn phí mà còn cho phép bạn ghép nhiều tệp âm thanh lại với nhau. Bạn có thể tải tệp của mình lên và chọn phần cần cắt hoặc ghép.

5. TwistedWave Online (https://twistedwave.com/online/): TwistedWave Online là một trang web chỉnh sửa âm thanh trực tuyến miễn phí, cho phép bạn cắt, ghép và chỉnh sửa âm thanh một cách dễ dàng. Bạn có thể tải lên tệp âm thanh của mình và sử dụng các công cụ để cắt và chỉnh sửa.

Chúc bạn tìm thấy trang web cắt nhạc trực tuyến miễn phí phù hợp và tiện lợi cho nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *