Tuyển tập một số website rất hữu ích

Công nghệ thông tin phát triển, các giáo viên giờ đây đã có thêm những công cụ số hỗ trợ cho bài giảng như máy tính, tablet hay smartphone. Sau đây VniTeach sẽ giới thiệu rất nhiều website hữu ích như sau:

 1. Các website lấy ảnh miễn phí: Các trang web này có hàng ngàn, thậm chí là hàng triệu hình ảnh PNG miễn phí với chất lượng cao và đa dạng chủ đề, cho phép bạn tìm kiếm và tải xuống một cách dễ dàng.
  • Unsplash: https://unsplash.com/
  • Pexels: https://www.pexels.com/
  • Pixabay: https://pixabay.com/
  • Freepik: https://www.freepik.com/
  • Flaticon: https://www.flaticon.com/
  • PNGtree: https://pngtree.com/
  • VectorStock: https://www.vectorstock.com/
  • PNGimg: https://pngimg.com/
  • PNGkey: https://www.pngkey.com/
  • CleanPNG: https://www.cleanpng.com/
 1. Một số trang web cắt ghép và chỉnh sửa video Adobe Premiere Rush: Các trang web này cung cấp cho bạn các công cụ chỉnh sửa video khác nhau, từ cắt ghép, chỉnh màu sắc, âm thanh, thêm hiệu ứng đến tạo phim hoàn chỉnh. Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn các trang web khác nhau để sử dụng.
  • https://www.adobe.com/products/premiere-rush.html
  • iMovie (for Mac users): https://www.apple.com/imovie/
  • Windows Movie Maker (for Windows users): https://moviemaker.support/
  • Shotcut: https://shotcut.org/
  • OpenShot: https://www.openshot.org/
  • VSDC Free Video Editor: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor/
  • Blender: https://www.blender.org/
  • Lightworks: https://www.lwks.com/
  • DaVinci Resolve: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
  • Filmora: https://filmora.wondershare.com/
 1. các trang web lọc tiếng ồn video Audacity: https://www.audacityteam.org/
  • DaVinci Resolve: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/
  • Adobe Audition: https://www.adobe.com/products/audition.html
  • iZotope RX: https://www.izotope.com/en/products/rx.html
  • Krisp: https://krisp.ai/
  • Auphonic: https://auphonic.com/
  • Cedar DNS One: https://www.cedaraudio.com/products/dns-one/
  • Accusonus ERA 5: https://accusonus.com/products/audio-repair-era-bundle
 2. Các trang web lấy hình ảnh động (GIF) Giphy: https://giphy.com/
  • Tenor: https://tenor.com/
  • Unsplash: https://unsplash.com/
  • Pexels: https://www.pexels.com/
  • Pixabay: https://pixabay.com/videos/
  • Videvo: https://www.videvo.net/
  • Coverr: https://coverr.co/
  • MotionElements: https://www.motionelements.com/
  • Mixkit: https://mixkit.co/
  • Shutterstock: https://www.shutterstock.com/video
 3. Trang web chuyển PDF thành word:
  • SmallPDF: https://smallpdf.com/pdf-to-word
  • Nitro PDF to Word Converter: https://www.gonitro.com/pdf-to-word
  • Adobe Acrobat Export PDF: https://www.adobe.com/acrobat/online/pdf-to-word.html
  • PDF Online: https://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/
  • PDF to Word: https://pdftoword.com/
  • Online OCR: https://www.online-ocr.net/
  • Zamzar: https://www.zamzar.com/convert/pdf-to-word/
  • FreeFileConvert: https://www.freefileconvert.com/pdf-doc
  • PDF Converter: https://www.freepdfconvert.com/pdf-to-word
 1. Các phần mềm làm bài giảng Elearning powerpoint Articulate Storyline:
  • https://articulate.com/storyline
  • Adobe Captivate: https://www.adobe.com/products/captivate.html
  • Camtasia: https://www.techsmith.com/video-editor.html
  • iSpring Suite: https://www.ispringsolutions.com/ispring-suite
  • Lectora: https://www.trivantis.com/lectora-desktop/
  • Elucidat: https://elucidat.com/
  • Powtoon: https://www.powtoon.com/
 2. Một số trang web làm intro mở đầu Renderforest:
  • https://www.renderforest.com/intro-videos
  • Biteable: https://biteable.com/templates/intro/
  • Intro Maker: https://www.intromaker.net/
  • MotionDen: https://motionden.com/video-maker/intro-maker
  • Panzoid: https://panzoid.com/tools/intromaker
  • Adobe Spark Video: https://spark.adobe.com/make/video-intro-maker/
  • InVideo: https://invideo.io/make/video-intros/
 3. Các website online tạo trò chơi tương tác với học sinh:
  • Kahoot: https://kahoot.com/
  • Quizlet: https://quizlet.com/
  • Quizizz: https://quizizz.com/
  • Gimkit: https://www.gimkit.com/
  • Triventy: https://triventy.com/
  • JeopardyLabs: https://jeopardylabs.com/
  • Factile: https://www.playfactile.com/
  • Plickers: https://www.plickers.com/
  • Classcraft: https://www.classcraft.com/
 4. Các website tạo bài tập về nhà, có chấm điểm Google Forms:
  • https://www.google.com/forms/about/
  • Kahoot: https://kahoot.com/
  • Quizlet: https://quizlet.com/
  • Quizizz: https://quizizz.com/
  • Edulastic: https://www.edulastic.com/
  • Formative: https://goformative.com/
  • Socrative: https://socrative.com/
  • Nearpod: https://nearpod.com/
  • Classkick: https://www.classkick.com/
 5. Các website gọi random tên học sinh cực kì đẹp Wheel Decide:
  • https://wheeldecide.com/random-name-picker/
  • Flippity: https://www.flippity.net/random-name-picker.htm
  • ClassTools: https://www.classtools.net/random-name-picker/
  • Random.org: https://www.random.org/lists/
  • Pickster: https://www.picksterapp.com/
  • Random Name Picker: https://www.miniwebtool.com/random-name-picker/
  • Name Picker Ninja: https://namepickerninja.com/
  • Woobox: https://woobox.com/pick-a-winner
 6. Các website tóm ý nội dung văn bạn SummarizeBot:
  • https://summarizebot.com/
  • Resoomer: https://resoomer.com/
  • Prepostseo: https://www.prepostseo.com/free-online-summary-generator
  • Text Compactor: https://textcompactor.com/
  • Free Summarizer: https://freesummarizer.com/
  • Online Summarizer: https://www.onlinesummarizer.com/
  • SMMRY: https://smmry.com/
  • Autosummarizer: https://autosummarizer.com/
 7. Các webiste tải game powerpoint miễn phí PowerPoint Games:
  • https://www.powerpointgames.com/
  • Teachers Pay Teachers: https://www.teacherspayteachers.com/…/Search:powerpoint…
  • Super Teacher Tools: https://www.superteachertools.us/…/game1307492559.php
  • Game Show Templates: http://www.gameshowtemplates.com/powerpoint-games/
  • Youth Downloads: https://youthdownloads.com/games/powerpoint-games/
  • ESL Games World: https://www.eslgamesworld.com/members/games/powerpoint/
  • My Free Bingo Cards: https://myfreebingocards.com/powerpoint-bingo-template
  • Template Powerpoint Site: https://template-powerpoint.site/
 8. các website chuyển văn bản thành video Lumen5:
  • https://lumen5.com/
  • Animoto: https://animoto.com/
  • Adobe Spark Video: https://spark.adobe.com/make/video-maker/
  • InVideo: https://invideo.io/
  • Renderforest: https://www.renderforest.com/text-to-video-maker
  • Typito: https://typito.com/
  • Vidnami: https://www.vidnami.com/
 9. các webiste chuyển âm thanh thành văn bản Google Speech-to-Text:
  • https://cloud.google.com/speech-to-text/
  • Otter.ai: https://otter.ai/
  • Happy Scribe: https://www.happyscribe.com/
  • Sonix: https://sonix.ai/
  • Transcribe: https://transcribe.wreally.com/
  • Temi: https://www.temi.com/
  • Speechnotes: https://speechnotes.co/
 10. các website chuyển văn bản thành âm thanh Amazon Polly:
  • https://aws.amazon.com/polly/
  • NaturalReader: https://www.naturalreaders.com/online/
  • iSpeech: https://www.ispeech.org/text.to.speech
  • Text2Speech.org: https://www.text2speech.org/
  • FromTextToSpeech: https://www.fromtexttospeech.com/
  • TTSReader: https://ttsreader.com/
  • ReadSpeaker: https://www.readspeaker.com/text-to-speech-demo/
 11. Các webiste lồng tiếng cho nhân vật Dubme:
  • https://www.dubme.com/
  • VoiceDubber: https://voicedubber.com/
  • Synfig Studio: https://www.synfig.org/
  • Powtoon: https://www.powtoon.com/
  • Adobe Character Animator: https://www.adobe.com/products/character-animator.html
  • CrazyTalk Animator: https://www.reallusion.com/crazytalk-animator/
  • Animaker: https://www.animaker.com/
 12. Các webiste tạo banner, poster… Canva:
  • https://www.canva.com/
  • Adobe Spark: https://spark.adobe.com/make/banner-maker/
  • Bannersnack: https://www.bannersnack.com/
  • Fotor: https://www.fotor.com/
  • PosterMyWall: https://www.postermywall.com/
  • DesignCap: https://www.designcap.com/
  • Crello: https://crello.com/
 13. Một số website lưu tệp Google Drive:
  • https://www.google.com/drive/
  • Dropbox: https://www.dropbox.com/
  • OneDrive: https://www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
  • iCloud: https://www.icloud.com/
  • Amazon Drive: https://www.amazon.com/drive/
  • MediaFire: https://www.mediafire.com/
  • Mega: https://mega.nz/
  • Box: https://www.box.com/
  • pCloud: https://www.pcloud.com/
  • Sync: https://www.sync.com/
 14. Các website tạo người mở đầu bài giảng bằng AI Lumen5:
  • https://lumen5.com/
  • Renderforest: https://www.renderforest.com/
  • InVideo: https://invideo.io/
  • Animaker: https://www.animaker.com/
  • Wideo: https://wideo.co/
  • Moovly: https://www.moovly.com/
  • Biteable: https://biteable.com/
 15. Các webiste giúp đổi đuôi video, hình ảnh…
  • CloudConvert: https://cloudconvert.com/
  • Convertio: https://convertio.co/
  • Online-Convert: https://www.online-convert.com/
  • Zamzar: https://www.zamzar.com/
  • FileZigZag: https://www.filezigzag.com/
  • FreeFileConvert: https://www.freefileconvert.com/
  • CoolUtils: https://www.coolutils.com/online/Image-Converter/
  • Aconvert: https://www.aconvert.com/
  • Online UniConverter: https://www.media.io/
 16. Các website tạo trắc nghiệm online Google Forms:
  • https://www.google.com/forms/about/
  • Kahoot!: https://kahoot.com/
  • Quizlet: https://quizlet.com/
  • ProProfs Quiz Maker: https://www.proprofs.com/quiz-maker/
  • Typeform: https://www.typeform.com/
  • SurveyMonkey: https://www.surveymonkey.com/
  • Poll Everywhere: https://www.polleverywhere.com/
  • Microsoft Forms: https://forms.office.com/
  • Formative: https://goformative.com/
 17. Các website làm rõ các hình ảnh Fotor:
  • https://www.fotor.com/
  • Lunapic: https://www.lunapic.com/editor/
  • Enhance.Pho.to: https://enhance.pho.to/
  • Deep Art Effects: https://deeparteffects.com/enhance-photo
  • Let’s Enhance: https://letsenhance.io/
 18. Các trang web tách nền hình ảnh, gif Remove.bg:
  • https://www.remove.bg/
  • Clipping Magic: https://clippingmagic.com/
  • Lunapic: https://www.lunapic.com/editor/
  • Online Background Remover: https://www.onlinebackgroundremover.com/
  • Unscreen: https://www.unscreen.com/
 19. Các website xóa nền video
  • Unscreen:https://www.unscreen.com/
  • Kapwing: https://www.kapwing.com/remove-background-from-video
  • Clideo: https://clideo.com/remove-background-from-video
  • Remove.bg: https://www.remove.bg/video
 20. Các website tạo hoạt hình Animaker:
  • https://www.animaker.com/
  • Powtoon: https://www.powtoon.com/
  • Vyond: https://www.vyond.com/
  • Toonator: https://toonator.com/
  • FlipaClip: https://www.flipaclip.us/
 21. các website trộn đề trắc nghiệm
  • https://www.socrative.com/
  • https://www.classmarker.com/
  • https://www.proprofs.com/quiz-school/
  • https://www.flexiquiz.com/
  • https://www.onlinequizcreator.com/
  • https://www.quizbean.com/
  • https://www.goconqr.com/
  • https://www.quizizz.com/
  • https://www.myeduquiz.com/
  • https://edulastic.com/
  • https://youngmix.vn/
 22. các website chuyển Word sang Powerpoint
  • SmallPDF: https://smallpdf.com/word-to-ppt
  • Online-Convert: https://www.online-convert.com/
  • Zamzar: https://www.zamzar.com/convert/doc-to-ppt/
  • Convertio: https://convertio.co/doc-ppt/
  • Aconvert: https://www.aconvert.com/document/doc-to-ppt/
  • FileZigZag: https://www.filezigzag.com/doc-ppt.en.aspx
 23. Các website tạo video sinh nhật cho học sinh
  • Animoto (https://animoto.com/)
  • Adobe Spark (https://spark.adobe.com/)
  • Renderforest (https://www.renderforest.com/)
  • FlexClip (https://www.flexclip.com/)
  • Magisto (https://www.magisto.com/)
  • Animaker (https://www.animaker.com/)
  • Kapwing (https://www.kapwing.com/)
 24. Webiste chuyển hình ảnh thành tranh vẽ
  • Prisma: https://prisma-ai.com/
  • DeepArt.io: https://deepart.io/
 25. Các webiste chống đạo văn, nội dung
  • Copyleaks: https://copyleaks.com/
  • Duplichecker: https://www.duplichecker.com/

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *