Học và thi trực tuyến K12Online

Hệ thống quản lý Học và thi trực tuyến K12Online: Hệ thống hỗ trợ toàn trình công tác quản lý đào tạo, hỗ trợ dạy – học và đánh giá, kiểm tra trực tuyến dành riêng cho các đơn vị giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Hệ thống học và thi trực tuyến K12 Online

Tích hợp tất cả tính năng của một hệ thống quản lý học tập trực tuyến và kiểm tra, đánh giá trực tuyến cho mọi đối tượng (từ cán bộ quản lý đến giáo viên và học sinh).

Tính năng dành cho giáo viên

K12Online cùng cấp đầy đủ các tính năng để hỗ trợ giáo viên dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh dễ dàng.

 • Khởi tạo và quản lý lớp học trực tuyến dễ dàng: Giáo viên có thể khởi tạo lớp học trực tuyến một cách dễ dàng và có nhiều công cụ để quản lý lớp học như điểm danh, báo cáo…
 • Xây dựng bài giảng trực tuyến từ nhiều định dạng: Giáo viên có thể xây dựng và thiết kế bài giảng trực tuyến để học sinh tự học với nhiều dịnh dạng từ video, tài liệu, bài giảng scorm, bài học dạng text, bài tập…
 • Giao bài tập, bài kiểm tra với nhiều cấu hình linh hoạt: Giáo viên có thể xây dựng và thiết kế bài giảng trực tuyến để học sinh tự học với nhiều dịnh dạng từ video, tài liệu, bài giảng scorm, bài học dạng text, bài tập…
 • Quản lý kế hoạch bài dạy một cách đơn giản, khoa học: Giáo viên có thể đưa các kế hoạch bài dạy của mình lên hệ thống để quản lý và yêu cầu tổ trưởng chuyên môn và nhà trường kiểm duyệt dễ dàng
 • Quản lý lớp học dễ dàng, thuận tiện: Giáo viên có thể quản lý lớp học một cách dễ dàng qua các báo cáo, thống kê và lịch sử học tập trên hệ thống.

Tính năng dành cho học sinh

Học sinh có thể học tập một cách dễ dàng trên K12Online trên máy tính hoặc điện thoại, máy tính bảng.

 • Mỗi học sinh có một thời khóa biểu riêng: Học sinh chủ động theo dõi, nắm bắt kế hoạch học tập hơn nhờ có thời khóa biểu riêng hiển thị tới từng cá nhân
 • Tương tác trực tuyến với giáo viên một cách đơn giản: Học sinh có thể tham gia và các lớp học trực tuyến một cách dễ dàng bằng bất kỳ thiết bị nào
 • Tự học các nội dung giáo viên đưa một cách dễ dàng: Học sinh có thể học lúc, mọi nơi và có thể trao đổi trực tuyến cùng với giáo viên và các học sinh khác tại mỗi bài học.
 • Làm bài tập, bài kiểm tra ngay trên hệ thống: Dễ dàng làm bài tập, làm kiểm tra, bài thi trên do giáo viên hoặc Sở, Phòng, trường đưa lên trên hệ thống
 • Biết ngay kết quả và các phân tích chi tiết ngay sau khi làm bài: Hệ thống sẽ tự động chấm điểm các câu trắc nghiệm để học sinh có thể xem điểm, đáp án, lời giải và phân tích bài làm chi tiết.

Tính năng dành cho đối tượng quản lý

Các cán bộ quản lý có nhiều tính năng để theo dõi, điều hành việc tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến

 • Công cụ hữu hiệu để quản lý chuyên môn: Hệ thống xây dựng các tính năng dành riêng cho nhà trường phân công chuyên môn và phân quyền cho đối tượng sử dụng.
 • Kiểm duyệt nội dung dễ dàng: Nhà trường có thể kiểm duyệt nội dung bài giảng, kế hoạch bài dạy… một cách dễ dàng trên hệ thống.
 • Xây dựng và quản trị kho học liệu tiện lợi: Có công cụ xây dựng và quản lý kho học liệu, ngân hàng câu hỏi, đề thi chung của đơn vị
 • Tổ chức các cuộc họp, trao đổi chuyên môn trực tuyến: Khởi tạo và quản lý cuộc họp trực tuyến một cách nhanh chóng
 • Báo cáo thống kê đa dạng, nhiều thông tin: Cung cấp đa dạng các báo cáo, thống kê để hỗ trợ theo dõi, điều hành việc dạy học, kiểm tra, đánh giá trực tuyến một cách chủ động.

Truy cập trang chủ của K12 Online https://k12online.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *