GPTGo – Trang web kết hợp giữa ChatGPT và Google

GPTGo là công cụ tìm kiếm (search engine) kết hợp giữa Google và ChatGPT. Đây là công cụ tìm kiếm mạnh mẽ tích hợp các nguồn dữ liệu khổng lồ của Google với khả năng AI của ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ tiên tiến được thiết kế để trả lời các câu hỏi và cung cấp nhiều thông tin chính xác.

Với GPTGo, người dùng có thể nhập bất kỳ câu tìm kiếm nào vào GPTGo và nhận lại kết quả tìm kiếm của Google, giống cách bạn sử dụng Google thường ngày. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của công cụ này là nó cũng hiển thị các câu trả lời và thông tin bổ sung do ChatGPT cung cấp. Vậy nên, bạn vừa có thể xem kết quả tìm kiếm của google mà cũng vừa xem được câu trả lời của ChatGPT ở phía bên phải.

Công cụ này có khả năng cách mạng hóa cách chúng ta tìm kiếm thông tin trên internet, vì nó cung cấp kết quả cụ thể và chính xác hơn các công cụ tìm kiếm thông thường như Google. Nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia hoặc bất kỳ ai đang cần câu trả lời.

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập trang chủ của GPTGo https://gptgo.ai và nhập nội dung tìm kiếm, câu hỏi. Khi đó bạn có thể vừa xem kết quả của bộ máy tìm kiếm Google vừa xem được câu trả lời của ChatGPT ở phía bên phải.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *