Cách tra cứu mã số thuế cá nhân

1. Mã số thuế cá nhân là gì?

Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.

2. Đối tượng đăng ký thuế

– Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

+ Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

+ Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Cấu trúc mã số thuế được quy định như sau:

+ Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;

+ Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác;

3. Cách tra mã số thuế cá nhân

a. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân thứ nhất:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Tổng cục thuế tại địa chỉ http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

Bước 2: Nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận. Sau đó nhấn Tra cứu.

Bước 3: Xem mã số thuế cá nhân ở bảng hiển thị phía dưới

b. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân thứ hai:

Bước 1: Truy cập vào Trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Chọn cá nhân

Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin NNT

Bước 4: Nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận. Sau đó nhấn Tra cứu.

Bước 5: Xem mã số thuế cá nhân ở bảng phía dưới

c. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân thứ ba:

Bước 1: Truy cập vào Trang Thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại địa chỉ https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-ca-nhan/

Bước 2: Nhập CMND hoặc thẻ CCCD rồi chọn Tra cứu, khi đó bảng thông tin sẽ hiển thị mã số thuế cá nhân.

d. Cách tra cứu mã số thuế cá nhân thứ tư (Trực tiếp)

Trường hợp chưa được cấp mã số thuế (MST) thì cá nhân liên hệ Cơ quan Thế tại địa phương để được cung cấp mã số thuế. Sau khi được cấp MST thì sau này bạn đã có thể sử dụng các cách trên để tra MST trực tuyến.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *