3D icons – Nguồn tải 3D icons mã nguồn mở

3Dicons là một tập hợp các biểu tượng 3D mã nguồn mở được tạo thủ công đẹp mắt đã được tạo trong Blender và cung cấp cho cộng đồng. Nó đã được phát hành theo giấy phép Creative Commons CC0 và do đó nó được sử dụng miễn phí cho các dự án cá nhân và thương mại, cũng như sao chép, chỉnh sửa, phối lại, chia sẻ và vẽ lại.

3D icons là trang web cho phép bạn tải miễn phí các biểu tượng 3D nguồn mở được tạo thủ công đẹp mắt. Tài nguyên này sẽ giúp các nhà thiết kế và người sáng tạo nội dung dễ dàng tạo ra các thiết kế đẹp và hiệu quả trong thời gian ngắn hơn. Mặc dù tất cả các biểu tượng được thiết kế và kết xuất với một số tùy chọn màu để đáp ứng hầu hết các nhu cầu sẵn sàng sản xuất của bạn, nhưng bạn có thể sử dụng những hình ảnh này làm trình giữ chỗ cho đến khi bạn sẵn sàng thuê ngoài một họa sĩ minh họa 3D.

Truy cập trang chủ của 3D icons tại đường dẫn sau: https://3dicons.co

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *