Google Bard – Chatbox AI của Google

Bard là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được tạo ra bởi Google AI. Nó được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã và có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin. Bard vẫn đang được phát triển, nhưng nó đã học cách thực hiện nhiều loại nhiệm vụ, bao gồm:

  • Làm theo hướng dẫn của bạn và hoàn thành yêu cầu của bạn một cách chu đáo.
  • Trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin, ngay cả khi chúng là câu hỏi mở, thách thức hoặc kỳ lạ.
  • Tạo ra các định dạng văn bản sáng tạo khác nhau, như thơ, mã, kịch bản, tác phẩm âm nhạc, email, thư, v.v. Bard sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của bạn.

Bard là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó vẫn đang được phát triển, nhưng nó đã học cách thực hiện nhiều loại nhiệm vụ.

Để sử dụng được Google Bard bạn cần có tài khoản Google, sau đó bạn truy cập vào địa chỉ sau https://bard.google.com chấp nhập điều khoản và đặt các câu hỏi ở Chatbox.

Bard là một mô hình ngôn ngữ thực tế từ Google AI, được đào tạo trên một tập dữ liệu khổng lồ gồm văn bản và mã. Nó có thể tạo văn bản, dịch ngôn ngữ, viết các loại nội dung sáng tạo khác nhau và trả lời câu hỏi của bạn một cách đầy đủ thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *