Test-English – Học và kiểm tra Tiếng Anh miễn phí

Test-English cung cấp các bài học ngữ pháp có bài tập và giải thích rõ ràng, biểu đồ ngữ pháp, bài kiểm tra đọc và nghe có phiên âm, viết bài, chấm điểm nhanh, phản hồi câu trả lời, v.v.!

Bài học ngữ pháp: Nghiên cứu các bài học ngữ pháp thường có trong mỗi cấp độ: A1, A2, B1, B1+, B2. Có ba bài tập trở lên và phần giải thích trong mỗi bài học cũng như phản hồi cho từng câu hỏi!

Kiểm tra nghe: Cải thiện kỹ năng nghe của bạn bằng cách thực hành với các bài kiểm tra âm thanh và video. Có các bài kiểm tra cho từng cấp độ: A1, A2, B1, B1+, B2. Bạn sẽ có thể xem bản ghi âm sau khi gửi câu trả lời của mình.

Bài kiểm tra đọc: Cần cải thiện kỹ năng đọc của bạn? Làm bài kiểm tra đọc của chúng tôi. Có các bài kiểm tra đọc cho A1, A2, B1, B1+ và B2. Bạn sẽ tìm thấy các dạng văn bản khác nhau và có các dạng câu hỏi khác nhau trong mỗi bài kiểm tra.

Sử dụng các bài kiểm tra tiếng Anh: Trong mỗi bài kiểm tra này, bạn sẽ tìm thấy 15 câu hỏi trắc nghiệm về các bài ngữ pháp khác nhau mà bạn đã học cho một cấp độ cụ thể: A1, A2, B1, B1+ và B2. Bạn sẽ nhận được phản hồi cho mọi câu trả lời.

Bài học viết: Cải thiện bài viết của bạn với các bài tập gợi ý trong mỗi bài học. Các loại văn bản khác nhau cho từng cấp độ: A1, A2, B1, B1+ hoặc B2. Bạn sẽ học cách tổ chức và kết nối văn bản trong các tác phẩm của mình.

Kỳ thi: Cải thiện kỹ năng thi của bạn và đạt được kết quả tốt hơn với các tài liệu thực hành của chúng tôi. Test-English sẽ giúp bạn làm bài kiểm tra Cambridge KEY, Cambridge Preliminary, Cambridge First, IELTS hoặc TOEFL iBT.

Truy cập ngay trang chủ của Test-English https://test-english.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *