FET – Phần mềm lập thời khóa biểu miễn phí

FET là phần mềm miễn phí để tự động sắp xếp thời khóa biểu của trường phổ thông, trung học hoặc đại học. Nó sử dụng thuật toán lập thời gian biểu nhanh và hiệu quả. Nó được cấp phép theo Giấy phép Công cộng GNU Affero phiên bản 3 trở lên.

Thông thường, FET có thể giải quyết một thời gian biểu phức tạp trong thời gian tối đa 5-20 phút. Đối với thời gian biểu đơn giản hơn, có thể mất thời gian ngắn hơn, dưới 5 phút (trong một số trường hợp, chỉ tính bằng giây). Đối với những thời gian biểu cực kỳ khó khăn, có thể mất nhiều thời gian hơn, có thể vài giờ.

Tải về FET Free Timetabling Software

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *