Code::Blocks – Phần mềm lập trình C/ C++

Code::Blocks là trình soạn thảo lập trình C/C++ và Fortran miễn phí được xây dựng để đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất của người dùng. Nó được thiết kế để có khả năng mở rộng và cấu hình đầy đủ.

Được xây dựng dựa trên khung plugin, Code::Blocks có thể được mở rộng bằng plugin. Bất kỳ loại chức năng nào cũng có thể được thêm vào bằng cách cài đặt/mã hóa plugin. Chẳng hạn, chức năng biên dịch và gỡ lỗi sự kiện được cung cấp bởi các plugin!

Ưu điểm

  • Hỗ trợ đa nền tảng: Windows, MacOS và cả Linux.
  • Dung lượng khá nhẹ và sử dụng miễn phí.
  • Hỗ trợ các plugins cài thêm.
  • Mã nguồn mở, giao diện dễ sử dụng.
  • Giao diện GNU, GDB

Tải về Phần mềm Code::Block

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *