Bing Image Creator – Tạo ảnh bằng văn bản

Bing Image Creator là sản phẩm giúp người dùng tạo hình ảnh AI với DALL·E 3. Bạn chỉ cần đưa ra một lời mô tả bằng văn bản, AI sẽ tạo ra một bộ hình ảnh phù hợp với mô tả đó.

Làm thế nào để tôi có thể tạo lời nhắc tốt hơn?

Bing Image Creator hoạt động tốt nhất khi bạn mô tả cụ thể. Vì vậy, hãy sáng tạo và thêm các chi tiết: tính từ, địa điểm, thậm chí cả phong cách nghệ thuật như “nghệ thuật số” hoặc “ảnh thực”.

Đây là ví dụ về cách tạo gợi ý mô tả kỹ hơn, dài hơn:

  • Lời nhắc gốc: “phi hành gia”
  • Gợi ý mang tính mô tả: “ảnh cận cảnh một phi hành gia trong bộ đồ phát sáng được làm từ plasma, như thể thiên hà nằm bên trong, đội mũ bảo hộ nhưng bạn không thể nhìn thấy mặt của họ vì tấm kính che mặt, thực tế, phim nhựa, màu sắc tươi sáng”

Làm thế nào để sử dụng Image Creator?

Đăng ký một tài khoản Microsoft mới hoặc đăng nhập vào tài khoản Microsoft hiện tại của bạn. Người dùng mới được cấp 15 lần tạo tăng cường đối với Image Creator. Hình ảnh của bạn sẽ được lưu trữ trong tối đa 90 ngày.

Truy cập vào Bing Image Creator https://www.bing.com/images/create

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *