VideoZen – Công cụ tạo video miễn phí bằng AI

VideoZen.ai là một nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo video nhằm tương tác với người dùng. Nền tảng này cho phép người dùng tạo video từ văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng, bằng cách đưa nội dung văn bản vào trình soạn thảo Script. AI sẽ chọn các yếu tố phù hợp nhất mà không cần nỗ lực từ bạn.

VideoZen.ai cung cấp các tính năng như chuyển văn bản thành video, quay video màn hình hoặc camera, thêm âm thanh và voiceover, sử dụng voice narration và active transcription, cũng như các template tùy chỉnh giúp tạo ra nội dung thương hiệu một cách liên tục và quy mô lớn.

Truy cập ngay trang chủ VideoZen https://videozen.ai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *