BlazeSQL – Chatbox AI cho câu lệnh truy vấn SQL

BlazeSQL là một chatbot AI như ChatGPT, nó có thể trả lời các câu hỏi của bạn bằng cách cung cấp cho bạn dữ liệu liên quan, Truy vấn SQL hoặc thậm chí là biểu đồ. Bằng cách xem tên của các bảng và cột trong cơ sở dữ liệu của bạn, nó có thể viết truy vấn SQL chính xác để lấy dữ liệu trả lời câu hỏi của bạn.

Nếu bạn kết nối cơ sở dữ liệu của mình, ứng dụng máy tính để bàn BlazeSQL sau đó có thể tự động chạy truy vấn kết quả và hiển thị cho bạn dữ liệu hoặc thậm chí vẽ biểu đồ kết quả mà dữ liệu không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn (giữ an toàn cho dữ liệu của bạn).

Bằng cách sử dụng BlazeSQL làm trợ lý thực hiện hầu hết công việc này cho bạn, bạn có thể tăng tốc quy trình làm việc và tăng năng suất của mình.

Truy cập và sử dụng BlazeSQL https://www.blazesql.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *