Cách tạo video và slide với thư viện manim và manim slides trong Python

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các ngôn ngữ lập trình, bạn hoàn toàn có thể tạo ra các video và slides chỉ bằng các câu lệnh lập trình. Sau đây VniTeach sẽ giới thiệu 02 thư viện rất hữu ích là manim giúp tạo ra video và manim slides giúp tạo ra slides bằng ngôn ngữ lập trình Python.

1. Giới thiệu về Manim và Manim Slides

Manim là một thư viện Python được phát triển để tạo ra các video hoạt hình về toán học và khoa học tự nhiên. Với Manim, bạn có thể tạo ra các video động về các khái niệm toán học, hình học, đồ thị, và nhiều nội dung khác.

Cách tạo video và slide với thư viện manim và manim slides trong Python

Manim Slides là một phần mở rộng của Manim, cho phép bạn tạo ra các bài thuyết trình trực tuyến với các hiệu ứng và hoạt hình. Bằng cách sử dụng Manim Slides, bạn có thể tạo ra các slides sinh động và thú vị hơn bằng cách kết hợp với các hiệu ứng và hoạt hình.

Để bắt đầu sử dụng Manim và Manim Slides, bạn có thể cài đặt thư viện Manim thông qua pip và theo các hướng dẫn cụ thể được cung cấp trong tài liệu hướng dẫn. Sau đó, bạn có thể sử dụng Manim để tạo ra các video và Manim Slides để tạo ra các bài thuyết trình theo ý muốn của mình.

2. Cách cài đặt và sử dụng Manim để tạo video mô phỏng đồ thị hàm số

Bước 1: Cài đặt Manim

 1. Cài Đặt Python: Nếu bạn chưa có Python, hãy tải và cài đặt Python từ trang web chính thức của Python theo địa chỉ https://www.python.org/.
 2. Cài Đặt Manim: Mở terminal (trên macOS và Linux) hoặc command prompt (trên Windows) và sử dụng lệnh sau để cài đặt Manim:
  pip install manim

Bước 2: Tạo ví dụ với Manim

Giả sử bạn muốn tạo một video mô phỏng đồ thị hàm số đơn giản như y = x^2.

 1. Tạo một file Python mới, ví dụ: graph_animation.py.
 2. Mở file graph_animation.py và thêm code sau:
from manim import *

class GraphAnimation(Scene):
  def construct(self):
    # Tạo trục tọa độ
    axes = Axes(
      x_range=[-3, 3, 1],
      y_range=[-1, 5, 1],
      axis_config={"color": BLUE},
    )

    # Đánh dấu các số trên trục x và y
    axes_labels = axes.get_axis_labels(x_label="x", y_label="y")

    # Tạo đồ thị hàm số
    graph = axes.plot(lambda x: x**2, color=GREEN)

    # Hiển thị các đối tượng trên màn hình
    self.play(Create(axes), Write(axes_labels), Create(graph))
    self.wait(2)

Bước 3: Chạy Manim

 1. Mở terminal hoặc command prompt.
 2. Di chuyển đến thư mục chứa file graph_animation.py.
 3. Sử dụng lệnh sau để chạy Manim và tạo video:
  manim -pql graph_animation.py GraphAnimation

Kết quả sẽ là một video mô phỏng đồ thị hàm số y = x^2 hiển thị trên màn hình. Bạn có thể điều chỉnh đoạn mã theo ý muốn của mình để tạo ra các mô phỏng khác.

Ngoài ra, bạn nên tìm đọc thêm về thư viện manim tại https://www.manim.community/ và manim slides https://www.manim.community/plugin/manim-slides/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *