Lark Suite – Ứng dụng dạy và học trực tuyến

Lark Suite là một ứng dụng cộng tác và quản lý công việc nhưng cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục để tạo ra một môi trường học tập trực tuyến hiệu quả.

Dạy và học trực tuyến với Lark Suite

Một số tính năng của ứng dụng Lark Suite

  • Trò chuyện: Không giới hạn số phút gọi video và họp cùng tối đa 50 người tham gia. Giáo viên và học sinh có thể trò chuyện trực tiếp hoặc nhóm trong ứng dụng để thảo luận về nội dung học, giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học.
  • Hội nghị trực tuyến: Lark Suite cung cấp tính năng họp trực tuyến, giúp giáo viên tổ chức buổi học trực tuyến, giảng dạy từ xa hoặc tạo ra các buổi thảo luận và thuyết trình cho học sinh.
  • Quản lý tài liệu: 100 GB Dung lượng đám mây miễn phí. Giáo viên có thể chia sẻ tài liệu giảng dạy, bài giảng, tài liệu tham khảo và bài tập cho học sinh thông qua Lark Suite, giúp tổ chức và quản lý tài liệu một cách dễ dàng.
  • Quản lý dự án: Học sinh có thể sử dụng tính năng quản lý dự án của Lark Suite để tự quản lý thời gian và công việc học tập, gắn kết nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của bài tập và dự án. Lịch sử trò chuyện có thể tìm kiếm không giới hạn. Dịch bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp và hỗ trợ trên 100 ngôn ngữ.

Với tính linh hoạt và tích hợp sâu, Lark Suite là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra một môi trường học tập trực tuyến đồng bộ và hiệu quả.

Truy cập ngay trang chủ Lark Suite https://www.larksuite.com/ hoặc Tiếng Việt https://www.larksuite.com/vi_vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *