Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Microsoft Office 2019 kèm Serial

Microsoft Office 2019 bao gồm các ứng dụng như Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint và Microsoft Outlook cùng các dịch vụ mở rộng như Exchange, SharePoint và Skype for Business.

Microsoft Office 2019 mang đến rất nhiều cải tiến so với phiên bản trước đó, chi tiết như sau:

  • Thêm tính năng vẽ tự do bằng bút chì
  • Thêm một số dạng biểu đồ mới trong Word và Excel
  • Nâng cấp tính năng đám mây
  • Thêm tính năng đưa mô hình nhân vật 3D vào PowerPoint.
  • Hỗ trợ giao diện ban đêm Black Theme, hỗ trợ tính năng điều khiển bằng giọng nói (Word).
Micosoft Office 2019 bản full
Phần mềm Microsoft Office 2019 kèm Serial

Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Microsoft Office 2019

Bước 1. Tải về Microsoft Office 2019 theo đường dẫn sau đây: Tải về Microsoft Office Professional Plus 2019 (Link chính thức từ Microsoft, chỉ hỗ trợ Windows 10 trở lên nhé).

Bước 2. File vừa tải về sẽ có tên “ProPlus2019Retail.img“, bạn cần đổi tên sang “ProPlus2019Retail.iso” trước khi cài đặt.

Lưu ý: Nếu tên file không hiển thị đuôi, bạn chọn mục View > Tích chọn File name extensions là được.

Bước 3. Giải nén file ProPlus2019Retail.iso, nếu chưa có phần mềm giải nén bạn có thể tải về tại đây.

Bước 4. Khởi chạy file cài đặt “Setup.exe” trong thư mục vừa giải nén.

Bước 5. Quá trình cài đặt sẽ diễn ra hoàn toàn tự động trong vài phút. Tiếp theo bạn mở Notepad hoặc Click chuột phải vào màn hình chọn New/ Text Document và dán mã sau vào nhé:

@echo off
title Activate Microsoft Office 2019 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=e8.us.to
if %i% EQU 3 set KMS=e9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Lưu lại tập tin với phần mở rộng .cmd (Ví dụ: office2019.cmd), phần Save As Type bạn nhớ chọn All Files nhé. Tiếp theo click chuột phải vào tập tin vừa tạo chọn Run As Administrator để chạy với quyền quản trị.

Khi có thông báo sau nghĩa là bạn đã kích hoạt thành công:

Giao diện thông báo thành công

Khi đó bạn mở lại phần mềm và dùng bình thường nhé, chúc bạn thành công! Ngoài ra, bạn cũng có thể kích hoạt Windows, Office bằng cách mở PowerShell với quyền quản trị rồi chạy mã: irm https://massgrave.dev/get | iex

Video trọn bộ Tự học Microsoft Word trong 113 phút hữu ích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *