Hướng dẫn cách chuyển CHỮ IN HOA sang chữ in thường nhanh chóng trong MS Word

Trong quá trình soạn thảo văn bản, chắc hẳn bạn sẽ gặp trường hợp phải chuyển văn bản sang dạng in hoa, in thường, in hoa các chữ cái đầu mỗi từ,… Vậy cách nhanh nhất để chuyển là gì?

Bước 1: Bạn bôi đen để chọn vùng văn bản muốn chuyển đổi, ví dụ: NGUYỄN VĂN NAM

Bước 2: Bạn chọn thẻ Home, tại mục Font nháy chọn Aa rồi chọn các chức năng như sau:

  • Sentence case: Chuyển sang in hoa chữ cái đầu của cả câu còn lại in thường
  • lowercase: Chuyển sang in thường tất cả
  • UPPERCASE: Chuyển sang in hoa tất cả
  • Capitalize Each Word: Chuyển sang in hoa các ký tự đầu của mỗi từ còn lại in thường
  • tOGGLE cASE: Chuyển tất cả ký tự in hoa sang in thường và ngược lại
Các dạng chuyển in hoa và in thường

Bước 3: Khi đó ta được kết quả như sau

Văn bản sau khi đã chuyển đổi
Video hướng dẫn cách chuyển in hoa sang in thường và ngược lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *