Bảo vệ tài liệu Word chống sao chép, chỉnh sửa văn bản

Thông thường các văn bản Word sẽ cho phép chúng ta có thể chỉnh sửa trực tiếp vào văn bản. Nhưng vì một lý do nào đó mà bạn không muốn bất kỳ ai có thể sao chép, chỉnh sửa văn bản của mình và chỉ ai có mật khẩu mới có quyền chỉnh sửa, sao chép.

Bảo vệ tài liệu Word

Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn bảo vệ tài liệu Word chống sao chép, chỉnh sửa văn bản bằng mật khẩu rất hữu ích trong Word.

Đầu tiên bạn mở tài liệu Word muốn bảo vệ, chọn Review/ Protect/ Restrict Editing

Tiếp theo tích chọn Limit formatting to a selection of styleAllow only this type of editing in the document. Tại mục hộp chọn bạn chọn Filling in forms rồi chọn Yes, Start Enforcing Protection

Nhập mật khẩu để bảo vệ và xác nhận lại mật khẩu rồi chọn OK là xong. Khi đó nếu không biết mật khẩu người khác chỉ có thể xem được nội dung văn bản mà không thể sao chép, chỉnh sửa văn bản của tài liệu này.

Lưu ý: Để có thể sao chép, chỉnh sửa lại văn bản này bạn cần vào mục Review, chọn Stop Protection và nhập mật khẩu để dừng chức năng bảo vệ tài liệu.

Chúc bạn thành công!

Hướng dẫn bảo vệ tài liệu Word

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *