Bài 1 – Giới thiệu về ngôn ngữ C++

1. Ngôn ngữ C++ là gì?

C++ là một ngôn ngữ đa nền tảng có thể được sử dụng để tạo ra các ứng dụng hiệu suất cao.
C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup, như một phần mở rộng của ngôn ngữ C.
C++ cung cấp cho người lập trình khả năng kiểm soát cao đối với tài nguyên hệ thống và bộ nhớ.
Ngôn ngữ này đã được cập nhật 3 lần chính vào năm 2011, 2014 và 2017 lên C++ 11, C++ 14 và C++ 17.

Lập trình C++

2. Một số đặc trưng của ngôn ngữ C++

C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.
C++ có thể được tìm thấy trong các hệ điều hành ngày nay, Giao diện người dùng đồ họa và các hệ thống nhúng.
C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mang lại cấu trúc rõ ràng cho các chương trình và cho phép mã được sử dụng lại, giảm chi phí phát triển.
C ++ có tính di động và có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng có thể thích ứng với nhiều nền tảng.
C ++ rất thú vị và dễ học!
Vì C ++ gần giống với C # và Java nên lập trình viên dễ dàng chuyển sang C ++ hoặc ngược lại

3. Cài đặt IDE lập trình C++

IDE (Môi trường phát triển tích hợp) được sử dụng để chỉnh sửa và biên dịch mã.
Các IDE phổ biến bao gồm Code :: Blocks, Eclipse và Visual Studio. Tất cả đều miễn phí và chúng có thể được sử dụng để chỉnh sửa và gỡ lỗi mã C ++.

4. Chương trình C ++ đầu tiên

Hãy tạo tệp C ++ đầu tiên của chúng ta.
Mở Codeblocks và đi tới Tệp/ Mới/ Tệp trống .
Viết mã C ++ sau và lưu tệp dưới dạng myfirstprogram.cpp ( Tệp/ Lưu tệp thành ):

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu đoạn mã trên – chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về nó trong các chương sau. Bây giờ, hãy tập trung vào cách chạy mã.

Trong Codeblocks, nó sẽ giống như sau:

Giao diện phần mềm Code::Blocks

Sau đó, vào Build/ Build and Run để chạy (thực thi) chương trình. Kết quả sẽ giống như sau:

Hello World!
Process returned 0 (0x0) execution time : 0.011 s
Press any key to continue.

Giải thích ví dụ

Dòng 1: #include là thư viện tệp tiêu đề cho phép chúng ta làm việc với các đối tượng đầu vào và đầu ra, chẳng hạn như cout(được sử dụng trong dòng 5). Tệp tiêu đề bổ sung chức năng cho các chương trình C++.

Dòng 2: using namespace std có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng tên cho các đối tượng và biến từ thư viện chuẩn.
Đừng lo lắng nếu bạn không hiểu về cách thức #include và using namespace stdhoạt động của nó. Chỉ cần nghĩ về nó như một cái gì đó (hầu như) luôn xuất hiện trong chương trình của bạn.

Dòng 3: Một dòng trống. C ++ bỏ qua khoảng trắng. Nhưng chúng tôi sử dụng nó để làm cho mã dễ đọc hơn.

Dòng 4: Một thứ khác luôn xuất hiện trong chương trình C ++, là int main(). Đây được gọi là một hàm . Bất kỳ mã nào bên trong dấu ngoặc nhọn của nó {} sẽ được thực thi.

Dòng 5: cout (phát âm là “see-out”) là một đối tượng được sử dụng cùng với toán tử chèn ( <<) để xuất / in văn bản. Trong ví dụ của chúng tôi, nó sẽ xuất ra “Hello World”.

Lưu ý:
– Mọi câu lệnh C++ đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy ;.
– Phần thân của int main() cũng có thể được viết là:
int main () { cout << “Hello World! “; return 0; }
Hãy nhớ rằng: Trình biên dịch bỏ qua khoảng trắng. Tuy nhiên, nhiều dòng làm cho mã dễ đọc hơn.

Dòng 6: return 0 kết thúc chức năng chính.

Dòng 7: Đừng quên thêm dấu ngoặc nhọn đóng } để thực sự kết thúc hàm main.
Bỏ qua không gian tên

Bạn có thể thấy một số chương trình C++ chạy mà không có thư viện không gian tên tiêu chuẩn. Có using namespace std thể bỏ qua dòng và thay thế bằng std từ khóa, theo sau là ::toán tử cho một số đối tượng:

Thí dụ

#include <iostream>

int main() {
std::cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Bạn có muốn bao gồm thư viện không gian tên tiêu chuẩn hay không là tùy thuộc vào bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *