Ý nghĩa tất cả các câu lệnh trong Scratch 3.0

Trong ngôn ngữ lập trình Scratch 3.0 có nhiều câu lệnh được nhóm thành các khối lệnh như: Motion (Chuyển động), Looks (Hiển thị), Sound (Âm thanh), Events (Sự kiện), Control (Điều khiển), Sensing (Cảm biến), Operators (Các phép toán), Variables (Các biến số).

Lập trình Scratch

Để hiểu hơn về các câu lệnh trong Scratch chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh như sau.

1. Nhóm lệnh Motion (Chuyển động)

Nhóm lệnh Di chuyển

2. Nhóm lệnh Looks (Hiển thị)

Nhóm lệnh Hiển thị

3. Nhóm lệnh Sound (Âm thanh)

Nhóm lệnh Âm thanh

4. Nhóm lệnh Events (Sự kiện)

Nhóm lệnh Sự kiện

5. Nhóm lệnh Control (Điều khiển)

Nhóm lệnh Điều khiển

6. Nhóm lệnh Sensing (Cảm biến)

Nhóm lệnh Cảm ứng

7. Nhóm lệnh Operators (Các phép toán)

8. Nhóm lệnh Variables (Các biến số)

Nhóm lệnh Các biến số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *