Spyder – Phần mềm lập trình Python chuyên nghiệp

Giới thiệu về phần mềm Spyder

Spyder là một môi trường khoa học mã nguồn mở miễn phí được viết bằng Python, dành cho Python, được thiết kế bởi và dành cho các nhà khoa học, kỹ sư và nhà phân tích dữ liệu. Nó có sự kết hợp độc đáo giữa chức năng chỉnh sửa, phân tích, gỡ lỗi và lập hồ sơ nâng cao của một công cụ phát triển toàn diện với khả năng khám phá dữ liệu, thực thi tương tác, kiểm tra sâu và khả năng trực quan hóa của một gói khoa học.

Giao diện phần mềm Spyder

Tính năng của phần mềm Spyder

 • Đánh dấu cú pháp có thể tùy chỉnh
 • Tính khả dụng của các điểm ngắt (điểm ngắt có điều kiện và gỡ lỗi)
 • Thực thi tương tác cho phép bạn chạy dòng, tệp, ô, v.v.
 • Chạy các cấu hình để lựa chọn thư mục làm việc, tùy chọn dòng lệnh, bảng điều khiển hiện tại / chuyên dụng / bên ngoài, v.v.
 • Có thể xóa biến tự động (hoặc nhập gỡ lỗi)
 • Điều hướng qua các ô, chức năng, khối, v.v. có thể đạt được thông qua Outline Explorer
 • Nó cung cấp khả năng xem xét nội dung mã theo thời gian thực (Khả năng kiểm tra các chức năng, từ khóa và lớp là gì, chúng đang làm gì và chúng chứa thông tin gì)
 • Tự động chèn dấu hai chấm sau if, while, v.v.
 • Hỗ trợ tất cả các lệnh ma thuật IPython
 • Hiển thị nội tuyến cho đồ họa được tạo bằng Matplotlib
 • Cũng cung cấp các tính năng như trợ giúp, trình khám phá tệp, tìm tệp, v.v.

Tải phần mềm Spyder

Truy cập vào trang chủ của Spyder để tải và cài đặt miễn phí: https://www.spyder-ide.org/

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *