Tài liệu ôn tập chuyên đề Tuyển sinh lớp 10

Nội dung Tài liệu ôn tập chuyên đề Tuyển sinh lớp 10 bao gồm:

Bài 1. Căn bậc hai, căn bậc ba
| Dạng 1.1: Tính giá trị biểu thức
| Dạng 1.2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị
Bài 2. Bài toán hàm số bậc nhất-bậc hai
| Dạng 2.1: Giải bài toán tương giao giữa (P), (D) bằng phép toán và đồ thị
| Dạng 2.2: Bài toán tương giao giữa (P) và (D) có chứa tham số
Bài 3. Phương trình bậc 2-Định lý Vi-et
| Dạng 3.1: Tính giá trị biểu thức bằng định lí vi-et
| Dạng 3.2: Giải phương trình bậc 2 chứa tham số bằng công thức Vi-et
Bài 4. Bài toán thực tế-suy luận
| Dạng 4.1: Bài toán CAN-CHI
| Dạng 4.2: Bài toán xác định năm nhuận DƯƠNG, nhuận ÂM
| Dạng 4.3: Bài toán xác định thứ, ngày, tháng trong năm
| Dạng 4.4: Bài toán xác định múi giờ trái đất
| Dạng 4.5: Bài toán thi đấu thể thao
| Dạng 4.6: Bài toán xác định chỉ số sinh học của con người
| Dạng 4.7: Bài toán về mua bán, kinh doanh sản phẩm tiêu dùng
| Dạng 4.8: Các bài toán tính phần tử trong tập hợp
| Dạng 4.9: Các dạng toán suy luận
Bài 5. Bài toán thực tế-ứng dụng hàm số
| Dạng 5.1: Bài toán cho sẵn hàm số bậc nhất
| Dạng 5.2: Tìm hệ số a, b trong hàm số bậc nhất mô tả các đại lượng bài toán
| Dạng 5.3: Lập hàm số mô tả các đại lượng trong bài toán thực tế
| Dạng 5.4: Cho sẵn hàm số mô tả đại lượng bài toán, tìm y biết x
Bài 6. Bài toán thực tế-Tỉ lệ phần trăm
| Dạng 6.1: Bài toán lời lỗ trong kinh doanh, giảm và tăng sản phẩm
| Dạng 6.2: Bài toán kinh doanh có tính thuế sản phẩm
| Dạng 6.3: Bài toán kinh doanh khuyến mãi sản phẩm
| Dạng 6.4: Bài toán tính lương, thu nhập của công nhân
| Dạng 6.5: Bài toán lãi suất ngân hàng
| Dạng 6.6: Bài toán tỉ lệ học sinh
| Dạng 6.7: Bài toán về dân số
| Dạng 6.8: Bài toán tính trung bình, tính phần trăm hợp chất
Bài 7. Giải toán bằng cách lập phương trình
| Dạng 7.1: Lập hệ phương trình bậc nhất một ẩn
| Dạng 7.2: Lập phương trình bậc hai, một ẩn
Bài 8. Giải toán đố bằng cách lập hệ phương trình
| Dạng 8.1: Lập hệ phương trình hai ẩn bậc nhất
| Dạng 8.2: Lập hệ phương trình hai ẩn giải bằng phương pháp đặc biệt
| Dạng 8.3: Lập hệ phương trình ba ẩn bậc nhất
Bài 9. Bài toán thực tế-hình học phẳng
| Dạng 9.1: Sử dụng tỉ số lượng trong tam giác vuông
| Dạng 9.2: Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông
| Dạng 9.3: Sử dụng công thức tính chu vi, diện tích đa giác, hình tròn
Bài 10. Bài toán thực tế-hình học không gian
| Dạng 10.1: Tính diện tích, thể tích khối chop, khối lăng trụ
| Dạng 10.2: Tính diện tích, thể tích khối tròn xoay(nón trụ cầu)
| Dạng 10.3: Bài toán liên quan khối chóp, khối lăng trụ và khối tròn xoay
Bài 11. Hình học phẳng-Đường tròn
| Dạng 11.1: Từ một đểm nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến
| Dạng 11.2: Đường tròn có đường kính cho trước
Bài 12. Đề toán tuyển sinh 10 qua các năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *