Tài liệu ôn tập chuyên đề Tuyển sinh lớp 10

Nội dung Tài liệu ôn tập chuyên đề Tuyển sinh lớp 10 bao gồm:

Bài 1. Căn bậc hai, căn bậc ba
| Dạng 1.1: Tính giá trị biểu thức
| Dạng 1.2: Rút gọn biểu thức và tính giá trị
Bài 2. Bài toán hàm số bậc nhất-bậc hai
| Dạng 2.1: Giải bài toán tương giao giữa (P), (D) bằng phép toán và đồ thị
| Dạng 2.2: Bài toán tương giao giữa (P) và (D) có chứa tham số
Bài 3. Phương trình bậc 2-Định lý Vi-et
| Dạng 3.1: Tính giá trị biểu thức bằng định lí vi-et
| Dạng 3.2: Giải phương trình bậc 2 chứa tham số bằng công thức Vi-et
Bài 4. Bài toán thực tế-suy luận
| Dạng 4.1: Bài toán CAN-CHI
| Dạng 4.2: Bài toán xác định năm nhuận DƯƠNG, nhuận ÂM
| Dạng 4.3: Bài toán xác định thứ, ngày, tháng trong năm
| Dạng 4.4: Bài toán xác định múi giờ trái đất
| Dạng 4.5: Bài toán thi đấu thể thao
| Dạng 4.6: Bài toán xác định chỉ số sinh học của con người
| Dạng 4.7: Bài toán về mua bán, kinh doanh sản phẩm tiêu dùng
| Dạng 4.8: Các bài toán tính phần tử trong tập hợp
| Dạng 4.9: Các dạng toán suy luận
Bài 5. Bài toán thực tế-ứng dụng hàm số
| Dạng 5.1: Bài toán cho sẵn hàm số bậc nhất
| Dạng 5.2: Tìm hệ số a, b trong hàm số bậc nhất mô tả các đại lượng bài toán
| Dạng 5.3: Lập hàm số mô tả các đại lượng trong bài toán thực tế
| Dạng 5.4: Cho sẵn hàm số mô tả đại lượng bài toán, tìm y biết x
Bài 6. Bài toán thực tế-Tỉ lệ phần trăm
| Dạng 6.1: Bài toán lời lỗ trong kinh doanh, giảm và tăng sản phẩm
| Dạng 6.2: Bài toán kinh doanh có tính thuế sản phẩm
| Dạng 6.3: Bài toán kinh doanh khuyến mãi sản phẩm
| Dạng 6.4: Bài toán tính lương, thu nhập của công nhân
| Dạng 6.5: Bài toán lãi suất ngân hàng
| Dạng 6.6: Bài toán tỉ lệ học sinh
| Dạng 6.7: Bài toán về dân số
| Dạng 6.8: Bài toán tính trung bình, tính phần trăm hợp chất
Bài 7. Giải toán bằng cách lập phương trình
| Dạng 7.1: Lập hệ phương trình bậc nhất một ẩn
| Dạng 7.2: Lập phương trình bậc hai, một ẩn
Bài 8. Giải toán đố bằng cách lập hệ phương trình
| Dạng 8.1: Lập hệ phương trình hai ẩn bậc nhất
| Dạng 8.2: Lập hệ phương trình hai ẩn giải bằng phương pháp đặc biệt
| Dạng 8.3: Lập hệ phương trình ba ẩn bậc nhất
Bài 9. Bài toán thực tế-hình học phẳng
| Dạng 9.1: Sử dụng tỉ số lượng trong tam giác vuông
| Dạng 9.2: Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông
| Dạng 9.3: Sử dụng công thức tính chu vi, diện tích đa giác, hình tròn
Bài 10. Bài toán thực tế-hình học không gian
| Dạng 10.1: Tính diện tích, thể tích khối chop, khối lăng trụ
| Dạng 10.2: Tính diện tích, thể tích khối tròn xoay(nón trụ cầu)
| Dạng 10.3: Bài toán liên quan khối chóp, khối lăng trụ và khối tròn xoay
Bài 11. Hình học phẳng-Đường tròn
| Dạng 11.1: Từ một đểm nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến
| Dạng 11.2: Đường tròn có đường kính cho trước
Bài 12. Đề toán tuyển sinh 10 qua các năm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.