Giải Tin học 10 – Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa – KNTT

1. Thiết kế đồ họa

Câu 1. Ảnh chụp là loại đồ họa nào?

Câu 2. Tại sao dùng đồ họa vectơ phù hợp hơn dùng đồ họa điểm ảnh khi thiết kế logo?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Ảnh chụp là loại đồ họa điểm ảnh

Câu 2: Dùng đồ họa vectơ phù hợp hơn dùng đồ họa điểm ảnh khi thiết kế logo vì:

  • Logo vectơ có thể mở rộng (phóng to) vô hạn để phù hợp với thiết kế in lớn hoặc thu nhỏ để phù hợp với các định dạng nhỏ hơn. Vectơ hữu dụng khi bạn cần logo để in lên một thẻ kinh doanh và một poster lớn hoặc biển quảng cáo.
  • Logo vectơ có thể chỉnh sửa dễ dàng, có thể nhanh chóng thay đổi màu sắc của biểu tượng hoặc di chuyển các thành phần đó xung quanh khi sử dụng các phần mềm. 

2. Phần mềm đồ họa

Câu 1. Cần thiết kế một bộ các sản phẩm bút, sổ, danh thiếp, bì thư, túi giấy. Theo em nên dùng phần mềm nào?
A. Photoshop
B. Inkscape

Câu 2. Em hãy cho biết có thể vẽ hình vào đâu trên màn hình làm việc của Inkscape
A. Toàn bộ vùng làm việc
B. Khu vực trang in

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Chọn B

Câu 2: Chọn A

3. Các đối tượng đồ họa của hình vẽ

Câu hỏi: Theo em thanh công cụ nào được sử dụng nhiều nhất trong Inkscape?
A. Bảng màu
B. Thanh thiết lập chế độ kết dính
C. Thanh điều khiển thuộc tính
D. Hộp công cụ

Hướng dẫn giải: Theo em thanh công cụ được sử dụng nhiều nhất trong Inkscape

Luyện tập

Câu 1. Sau khi vẽ một hình tròn trong Inkscape: Ta thực hiện liên tục các thao tác sau:

Em hãy xác định xem kết quả hình tròn sẽ có màu sắc như thế nào?

Câu 2. Để thay một ngôi sao thành một khối lập phương. Em sẽ tìm công cụ ở thanh công cụ nào?
A. Bảng màu
B. Thanh điều khiển thuộc tính
C. Hộp công cụ
D. Hộp thoại lệnh

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Theo em kết quả hình tròn sẽ có màu:

– Nháy chuột con lần lượt các bảng màu  trên bảng màu, ta chọn được màu tô là

– Giữ phím Shift và nháy chuột vào màu  trên bảng màu, ta chọn màu vẽ là  

Vậy hình tròn tô màu  và có viền là màu

Câu 2: Đáp án C

Vận dụng

Câu 1. Hãy vẽ quốc kì các nước: Thái Lan, Lào, Myanmar và Anh.

Câu 2. Hãy vẽ các hình sau bằng các hình cơ bản

Hướng dẫn giải: Học sinh thực hành vẽ bằng Inkscape

Xem thêm Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *