Giải Tin học 10 – Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa – KNTT

1. Các đối tượng hình khối 

Câu hỏi: Nếu trên hình vẽ có sẵn một hình sao 5 cánh nhọn, em cần thay đổi tham số nào để các đỉnh ngôi sao trở nên cong?

Hướng dẫn giải: Em cần thay đổi tham số Rounded.

2. Thiết lập màu tô, màu vẽ và tô màu cho đối tượng

Câu 1. Để xác định đường viền của đối tượng dạng nét đứt, em cần chọn trang nào trong hộp thoại Fill and Stoke?
A. Fill                B. Stroke paint                   C. Stroke style                D. Cả A và B

Câu 2. Để chỉnh thông số của gradient, em cần chọn biểu tượng nào?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Chọn D 

Câu 2: Chọn C

3. Các phép ghép đối tượng đồ họa

Câu hỏi: Em hãy nêu phép ghép hình và các bước thực hiện để vẽ đám mây như Hình 13.7

Hướng dẫn giải:

– Phép ghép hình: Phép hợp, phép cắt
– Các bước thực hiện:
+ Chọn công cụ Em hãy nêu phép ghép hình và các bước thực hiện để vẽ đám mây như Hình 13.7 trên hộp công cụ, vẽ hình tròn
+ Tạo bản sao của hình (Ctrl + D), quay hình và di chuyển vào vị trí phù hợp
+ Cắt hình (Ctrl + Alt + I) lớp dưới bởi giao điểm ở viền với hình lớp trên. Kết quả thu được hình mới không màu.

Luyện tập

Câu 1. Hãy vẽ một hình sao rồi thay đổi giá trị Rounded và quan sát tác động của thuộc tính này. Vẽ bông hoa Hình 13.14 bằng hình sao và hình tròn.

Gợi ý: Tùy chỉnh thuộc tính Corners, Rounded, Spoke ratio của ngôi sao

Câu 2. Hãy vẽ hình như Hình 13.15

Câu 3: Hãy vẽ chùm bóng Hình 13.16

Gợi ý: Sử dụng hình tròn, cắt hình để tạo hiệu ứng ánh sáng, sử dụng công cụ bút để vẽ dây.

Hướng dẫn giải: Học sinh thực thực hành

Vận dụng

Câu 1. Hãy vẽ miếng dưa hấu Hình 13.1

Câu 2. Sử dụng kiến thức học trong bài, hãy vẽ hình trong không gian

Xem thêm Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *