Bài trình chiếu PowerPoint lập trình Python cơ bản

Bài trình chiếu này do thầy Nguyễn Thanh Tùng một trong những tác giả bộ sách Tin học 10 Cánh Diều đã biên soạn.

Xin lưu ý: Các bài trình chiếu từ các bài về Chương trình con có mở rông để bồi dưỡng thêm cho GV là chính nên khi dạy cho HS, các thầy cô cần chỉnh sửa cẩn trọng theo mức như SGK, tránh quá tải.

Tải về Bài trình chiếu PowerPoint lập trình Python cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *