Cách gỡ/xóa bỏ mật khẩu trong tệp Excel

Đặt mật khẩu để bảo vệ tập tin Excel sẽ rất cần thiết nếu tập tin đó chứa nhiều dữ liệu quan trọng nhưng đòi hỏi bạn phải nhớ mật khẩu để có thể mở được. Nếu bạn muốn gỡ/ xóa bỏ mật khẩu tệp Excel thì các bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn mở tệp Excel có chứa mật khẩu bảo vệ và nhập mật khẩu để mở (tất nhiên bạn phải nhớ mật khẩu cũ).

Bước 2: Để xóa mật khẩu bạn vào File/ Info như hình dưới.

Bước 3: Bạn click vào Protect Workbook rồi chọn Encrypt with Password để không yêu cầu mật khẩu khi mở (hay chính là xóa/ gỡ bỏ mật khẩu).

Bước 4: Nhập lại mật khẩu để xác nhận xóa mật khẩu khi mở và Ok, sau đó nhấn Ctrl + S để lưu.

Như vậy, bạn đã xóa/ gỡ bỏ mật khẩu tệp Excel thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *