Cách lọc số điện thoại từ văn bản trong Google Sheets siêu hữu ích

Trong quá trình làm việc đòi hỏi bạn phải biết cách xử lý các dữ liệu chưa đúng định dạng quy định. Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn cách lọc số điện thoại từ văn bản trong Google Sheets siêu hữu ích.

Giả sử bạn có cột Ghi chú có chứa các số điện thoại mà người khác nhập vào, mỗi người một cách ghi và giờ bạn muốn chỉ lưu lại Số điện thoại.

Như vậy tại ô D2 ta sẽ sử dụng hàm Tìm kiếm và thay thế các từ thông dụng, công thức được viết như sau: =REGEXREPLACE(C2;"[^[:digit:]]";"")

Trong đó: [:digit:] đại diện cho ký tự số và [^[:digit:]] sẽ đại diện cho các ký tự không phải là ký tự số. Thay thế [^[:digit:]] bằng “” nghĩa là bạn xóa các ký tự không phải là ký tự số.

Tìm hiểu về các ký tự thông dụng tại https://github.com/google/re2/blob/main/doc/syntax.txt

Sau đó bạn chọn lại ô D2 và nháy đúp chuột vào ô vuông nhỏ màu đen để sao chép công thức xuống các ô còn lại của bảng.

Bạn có thể xem cách sử dụng hàm REGEXREPLACE: https://support.google.com/docs/answer/3098245?hl=vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *