Đề cương ôn tập giữa kỳ I môn Tin học 10 CS – KNTT

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đơn vị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất là?
A. GB
B. MB
C. KB
D. Bit

Câu 2: Ngoại trừ Bit, kể từ Byte thì mỗi đơn vị đo dữ liệu hơn kém nhau bao nhiêu lần?
A. 10 lần
B. 100  lần
C. 210 lần
D. 23 lần

Câu 3: Thiết bị thông minh thường có khả năng nào sau đây, chọn đáp án đúng nhất?
A. Kết nối không dây để tiếp nhận, xử lí và truyền dữ liệu
B. Kết nối mạng có dây
C. Thực hiện các phép tính
D. Lưu trữ dữ liệu

Câu 4: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 đã phát minh ra?
A. Máy tính
B. Mạng máy tính
C. Động cơ hơi nước
D. Điện năng

Câu 5: Trong Tin học phổ thông, dữ liệu được phân loại thành bao nhiêu dạng cơ bản?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 6: Bảng mã ASCII là bảng mã chuẩn của người Mỹ để trao đổi thông tin được viết tắt từ?
A. American Standard Code for Information Interchange
B. American Standard Code for Internet Interchange
C. American Standard Code for  Idea Interchange
D. American Standard Code for  Image Interchange

Câu 7: Dữ liệu kiểu logic có bao nhiêu giá trị?
A. Vô hạn
B. 2
C. 8
D. 210

Câu 8: Số nhị phân sử dụng 2 ký tự nào để biểu diễn số?
A. 0 và 9
B. 0 và 1
B. 1 và 2
D. 1 và 9

Câu 9: Số thập phân sử dụng bao nhiêu ký tự để biểu diễn số?
A. 2
B. 9
C. 10
D. 1

Câu 10: Kiểu logic chỉ có 2 giá trị là?
A. 0 và 1
B. 1 và 2
C. -1 và 1
D. True và False

Câu 11: Chọn phát biểu SAI trong các phát biểu sau?
A. Mệnh đề là một khẳng định có tính chất hoặc đúng hoặc sai
B. Phép toán AND chỉ trả về giá trị False khi một trong hai toán hạng có giá trị False
C. Phép toán XOR chỉ trả về giá trị True khi hai toán hạng có giá trị khác nhau
D. Phép toán OR chỉ trả về giá trị True khi cả hai toán hạng đều có giá trị True

Câu 12: Phần mở rộng nào sau đây là của tệp âm thanh?
A. mp4
B. mp3
C. jpg
D. png

Câu 13: Hệ màu RGB dùng 3 màu theo thứ tự lần lượt là?
A. Xanh lá cây – Đỏ – Xanh dương
B. Xanh dương – Xanh lá cây – Đỏ
C. Đỏ – Xanh lá cây – Xanh dương
D. Xanh lá cây – Đỏ – Xanh dương

Câu 14: Trợ thủ số cá nhân có từ viết tắt nào sau đây?
A. PDA
B. ASCII
C. ADC
D. Unicode

Câu 15: Kết nối nào không phải là kết nối phổ biến trên các PDA hiện nay?
A. Wifi
B. Bluetooth
C. Hồng ngoại
D. USB

Câu 16: Quá trình xử lý thông tin/ dữ liệu bằng máy tính theo thứ tự đúng là?
A. Đưa ra kết quả/ Tiếp nhận dữ liệu/ Xử lí dữ liệu
B. Tiếp nhận dữ liệu/ Xử lí dữ liệu/ Đưa ra kết quả
C. Tiếp nhận dữ liệu/ Đưa ra kết quả/ Xử lí dữ liệu
D. Đưa ra kết quả/ Xử lí dữ liệu/ Tiếp nhận dữ liệu

Câu 17: Định nghĩa nào về Bye là đúng?
A. Là một kí tự 
B. Là một đơn vị dữ liệu 8 bit
C. Là đơn vị đo tốc độ của máy tính
D. Là một dãy 8 chữ số

Câu 18: Trong các thiết bị sau, đâu là thiết bị thông minh?
A. Máy tính cầm tay
B. Cân điện tử
C. Máy in
D. Laptop

Câu 19: Chọn đáp án đúng về các mạng xã hội hiện nay?
A. iOS, Android, MacOS
B. Google Chrome, Firefox, Safari
C. Youtube, Gmail, Twitter
D. Facebook, Zalo, Twitter

Câu 20: Kí tự ‘A’ có mã ASCII là gì?
A. 32
B. 65
C. 97
D. 127

Câu 21: Trong bảng mã Unicode, mỗi ký tự Tiếng Việt được biểu diễn bởi bao nhiêu byte?
A. 1 byte
B. 2 byte
C. 4 byte
D. từ 1 đến 3 byte

Câu 22: Cho biết a = True, b = False, tính giá trị của biểu thức sau: NOT (a AND b)?
A. True
B. False
C. 0
D. 1

Câu 23: Để biểu diễn |x| ≤ 1 ta dùng biểu thức nào sau đây?
A. (x ≥ 1) OR (x ≤ -1)
B. (x ≤ 1) AND (x ≥ -1)
C. (x ≥ -1) OR (x ≤ 1)
D. (x ≥ 1) AND (x ≤ -1)

Câu 24: Ảnh không nền thường được lưu trữ trong định dạng ảnh nào sau đây?
A. png
B. jpg
C. Bitmap
C. gif

Câu 25: Nhạc CD có tốc độ bit là 1411 Kb/s. Hãy ước tính một đĩa nhạc CD có dung lượng 650 MB có thể nghe được bao lâu?
A. 64,4 phút
B. 46,6 phút
C. 44,6 phút
D. 66,4 phút

Câu 26: Trên điện thoại SAMSUNG A23, để chụp ảnh màn hình ta nhấn phím nào?
A. Nhấn đồng thời phím nguồn và phím giảm âm 2 lần
B. Nhấn đồng thời phím nguồn và phím tăng âm 2 lần
C. Nhấn đồng thời phím giảm âm và tăng âm 2 lần
D. Nhấn đồng thời phím nguồn 2 lần

Câu 27: Chọn đáp án đúng nhất, hiện nay có những dịch vụ lưu trữ trực tuyến nào sau đây?
A. OneDrive, Google Drive, Mediafire
B. Facebook, Zalo, Twitter
C. Google Chrome, Firefox, Safari
D. Youtube, Facebook, Zing MP3

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Giả sử mỗi quyển sách sẽ có dung lượng 2MB, vậy nếu ổ cứng có dung lượng 2TB sẽ chứa được bao nhiêu quyển sách như vậy?

Câu 2: Nhạc CD có tốc độ bit là 1411 Kb/s. Hãy ước một đĩa nhạc CD có dung lượng 650 MB có thể nghe được bao lâu?

Câu 3: Đổi giữa các hệ đếm sau?
a) 11011012 = ? 10                                  b) 1910 = ? 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *