Tổng hợp phím tắt Photoshop

Giao diện phần mềm Photoshop CS6

Nhóm phím tắt “VIEW”

 1. CTRL + +: Phóng to (Hoặc ALT + lăn cuộn chuột lên trên)
 2. CTRL + –: Thu nhỏ (Hoặc ALT + lăn cuộn chuột xuống dưới)
 3. CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
 4. CTRL + Y: Xem màu CMYK
 5. CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
 6. CTRL + “ Hiện lưới
 7. CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới
 8. CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
 9. CTRL + ; Ẩn Guides
 10. CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides
 11. CTRL + ALT + ; Khoá Guides
 12. CTRL + R: Hiện thước

Nhóm phím tắt “FILE”

 1. CTRL + N (New): Tạo một File mới
 2. CTRL + O (Open): Mở một File đã có sẵn
 3. CTRL + ALT + O (Open As):Mở file từ Adobe Bridge
 4. CTRL + W (Close): Đóng File đang mở
 5. CTRL + S (Save): Lưu file
 6. CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu File ở các định dạng khác
 7. CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
 8. CTRL + P (Print): In ảnh

Nhóm phím tắt “EDIT”

 1. CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
 2. CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform
 3. CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
 4. CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
 5. CTRL + X: Cắt
 6. CTRL + C: Copy
 7. CTRL + SHIFT + C:Copy Merged
 8. CTRL + V: Paste
 9. CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
 10. [: Phóng to nét bút
 11. ]: Thu nhỏ nét bút

Nhóm phím tắt với “LAYER”

 1. CTRL + SHIFT + N: Tạo một Layer mới hoàn toàn
 2. CTRL + J: Nhân đôi layer được chọn
 3. CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
 4. CTRL + G: Tạo nhóm Layer hoặc gom các layer đã chọn thành một nhóm
 5. CTRL + SHIFT + G: ungroup các layer
 6. CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
 7. CTRL + ]: Chuyển Layer được chọn lên trên một layer
 8. CTRL + [: Chuyển Layer được chọn xuống một layer
 9. CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
 10. CTRL + E: Ghép các layer được chọn thành một layer duy nhất
 11. CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer hiện có thành một layer duy nhất.

Nhóm phím tắt “TOOLBAR”

 1. A: Chọn đường Path, Vector
 2. B: Nét bút
 3. C: Cắt hình
 4. D: Background
 5. E: Tẩy
 6. F: Full màn hình
 7. G: Đổ màu
 8. H: Hand tool
 9. I: Chấm màu
 10. J: Chấm sửa chổ chưa hoàn chỉnh
 11. L: Tạo vùng chọn tự do
 12. M: Tạo vùng chọn
 13. O: Làm tối ảnh
 14. P: Tạo đường Path, Vector
 1. S: Lấy mẫu từ một ảnh
 2. T: Text
 3. U: Vẽ các hình cơ bản
 4. V: Di chuyển
 5. W: Tạo vùng chọn theo màu
 6. X: Foreground
 7. Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
 8. Z: Phóng to / thu nhỏ hình
 9. &: Đổi màu trên bảng màu
 10. .: Mô tả hiện tường viết tay

Tổ hợp phím các lệnh trong bảng “IMAGE”

 1. CTRL + L: Bảng Levels
 2. CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
 3. CTRL + ALT + SHIFT + L:Tự động chỉnh Contrast
 4. CTRL + B: Bảng Color Blance
 5. CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
 6. CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
 7. CTRL + M: Bảng Curves
 8. CTRL + I: Bảng Invert

Tổ hợp phím các lệnh trong bảng “SELECT”

 1. CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
 2. CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush
 3. CTRL + A: Chọn tất cả
 4. CTRL + D: Bỏ vùng chọn
 5. CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
 6. CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
 7. CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn

Công dụng nhóm phím tắt F trong Photoshop:

 1. F1: Mở trình giúp đỡ
 2. F2: Cut
 3. F3: Copy
 4. F4: Paste
 5. F5: Mở Pallete Brush
 6. F6: Mở Pallete màu
 7. F7: Mở Pallete Layer
 8. F8: Mở Pallete Info
 9. F9: Mở Pallete Action

Trên đây là 90 phím tắt trong phần mềm Photoshop sẽ giúp bạn thao tác nhanh hơn. Nếu chưa có phần mềm Photoshop bạn có thể tải ở đây: Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Photoshop CS6 full vĩnh viễn 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *