Mô phỏng mạch và sơ đồ trực tuyến CircuitLab

CircuitLab là gì?

CircuitLab là website cho phép bạn dễ dàng xây dựng và mô phỏng mạch ngay trong trình duyệt của bạn. Thiết kế với trình chỉnh sửa sơ đồ dễ sử dụng, mô phỏng mạch tương tự và kỹ thuật số trong vài giây. Hỗ trợ xuất ra các tệp PDF sơ đồ chuyên nghiệp, sơ đồ nối dây và sơ đồ.

Giao diện thiết kế mạch với CircuitLab

Một số tính năng của CircuitLab

Dụng cụ điện dễ sử dụng: Chế độ Easy-Wire cho phép bạn kết nối các thành phần với ít lần nhấp.

Sao chép/dán nhiều cửa sổ: Cho phép bạn dễ dàng khám phá và trộn lại các phần của mạch công cộng từ cộng đồng CircuitLab.

Ảnh chụp màn hình chế độ dây dễ dàng: Mô phỏng mạch ở chế độ hỗn hợp cho phép bạn mô phỏng song song các thành phần analog và kỹ thuật số.

Các mô hình thành phần giống như SPICE: Cung cấp cho bạn kết quả chính xác về các hiệu ứng mạch phi tuyến.

Ảnh chụp màn hình mô phỏng mạch chế độ hỗn hợp: Các định dạng thân thiện với con người cho phép bạn nhập và hiển thị các giá trị một cách ngắn gọn, giống như bạn làm trên sơ đồ giấy.

Đánh giá biểu thức nhận biết đơn vị: Cho phép bạn vẽ biểu đồ các tín hiệu quan tâm tùy ý, chẳng hạn như tín hiệu vi sai hoặc tiêu hao năng lượng.

Ảnh chụp màn hình định dạng thân thiện với con người: Mô phỏng và biểu đồ trong trình duyệt cho phép bạn thiết kế và phân tích nhanh hơn, đảm bảo mạch của bạn hoạt động trước khi nhấc mỏ hàn lên.

URL mạch duy nhất: Cho phép bạn dễ dàng chia sẻ công việc của mình hoặc yêu cầu trợ giúp trực tuyến.
Ảnh chụp màn hình biểu đồ miền thời gian

Khả năng mô phỏng nâng cao: Bao gồm mô phỏng miền tần số (tín hiệu nhỏ), bước tham số mạch thông qua một phạm vi, khối chức năng truyền Laplace tùy ý, v.v.

Truy cập ngay CircuitLab https://www.circuitlab.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *