Code-projects – Tải source code và project free

Source Code & Projects là website giúp bạn tải về miễn phí mã nguồn của các dự án với rất nhiều ngôn ngữ như: PHP, Laravel, C/C++, Java, JavaScript, VB.Net, C#, Python, Django, Swift. Ngoài ra, Code-Project còn là một cộng đồng dành cho các lập trình viên máy tính với các bài viết về các chủ đề và ngôn ngữ lập trình khác nhau như phát triển web, phát triển phần mềm.

Phát triển phần mềm là một hoạt động hợp tác khi làm việc nhóm chung với rất nhiều người khác. Nhiều lập trình viên thường cộng tác làm việc trên cùng một đoạn code. Một số lập trình viên có thể nhanh chóng áp dụng các patch cho các source code phức tạp do người khác viết.

Truy cập ngay trang chủ và tải về miễn phí để học tập qua các Project nhé: https://code-projects.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *