Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI Tin học 10 – KNTT

Câu 1. Quá trình xử lí thông tin gồm các bước nào?
A. Tiếp nhận dữ liệu, xử lí dữ liệu, đưa ra kết quả
B. Tiếp nhận thông tin, xử lí thông tin, đưa ra kết quả
C. Tiếp nhận thông tin, chuyển thành dữ liệu, tính toán dữ liệu, đưa ra kết quả
D. Tiếp nhận dữ liệu, xử lí kết quả, đưa ra dữ liệu mới.

Câu 2. Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:
A. Bit
B. GHz
C. GB
D. Byte.

Câu 3. Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử
A. Tiêu thụ, sự phát triển
B. Sự phát triển, tiêu thụ
C. Sử dụng, tiêu thụ
D. Sự phát triển, sử dụng.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều
B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt đường dây
C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại
D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây.

Câu 5. Đâu khôngphải là dịch vụ lưu trữ qua điện toán đám mây?
A. Dropbox
B. Google Drive
C. iCoud
D. Paint.

Câu 6. Lời khuyên nào sai khi em muốn bảo vệ máy tính và thông tin trên máy tính của mình?
A. Đừng bao giờ mở thư điện tử và mở tệp đính kèm thư từ những người không quen biết
B. Luôn nhớ đăng xuất khi sử dụng xong máy tính, thư điện tử
C. Chẳng cần làm gì vì máy tính đã được cài đặt sẵn các thiết bị bảo vệ từ nhà sản xuất
D. Nên cài đặt phần mềm bảo vệ máy tính khỏi virus và thường xuyên cập nhật phần mềm bảo vệ.

Câu 7. Quá trình thiết kế các thông điệp truyền thông bằng hình ảnh; giải quyết vấn đề thông qua sự kết hợp hình ảnh, kiểu chữ với ý tưởng để truyền tải thông tin đến người xem gọi là?
A. Thiết kế ảnh
B. Thiết kế quảng cáo
C. Thiết kế ý tưởng
D. Thiết kế đồ họa.

Câu 8. Nội dung nào dưới đây không đúng về đặc điểm của đồ họa vectơ?
A. Định nghĩa bằng phương trình toán học
B. Phù hợp tạo logo, minh họa, bản vẽ kĩ thuật
C. Định nghĩa bằng tập điểm
D. Dễ dàng chuyển sang đồ họa điểm ảnh.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây nêu đúng về đặc điểm của đồ họa vectơ?
A. Phóng to ảnh hưởng chất lượng hình
B. Phù hợp tạo logo, minh họa, bản vẽ kĩ thuật
C. Phù hợp chỉnh ảnh, màu sắc, liền mạch
D. Không chuyển sang đồ họa vectơ.

Câu 10. Sau khi hoàn thành việc vẽ hình, bản thân em lưu tệp bằng:
A. Lệnh File/Save hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
B. Lệnh File/New hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
C. Lệnh File/Save hoặc nhấn giữ phím Shift
D. Lệnh File/SaveLuu hoặc nhấn giữ tổ hợp phím Alt + tab.

Câu 11. Cần thiết kế một bộ sản phẩm bút, sổ danh thiếp, … nên dùng phần mềm nào?
A. Paint
B. PowerPoint
C. Inkscape
D. Photoshop.

Câu 12. Thanh công cụ nào được sử dụng nhiều nhất trong Inkscape?
A. Bảng màu
B. Thanh thiết lập chế độ kết dính
C. Thanh điều khiển thuộc tính
D. Hộp công cụ.

Câu 13. Đâu không là đặc điểm của đồ hoạ điểm ảnh?
A. Định nghĩa bằng tập điểm
B. Phù hợp tạo logo, minh hoạ và bản vẽ kĩ thuật,…
C. Phóng to có ảnh hưởng chất lượng hình
D. Ảnh lớn, độ chi tiết tương ứng kích thước tệp lớn.

Câu 14. W, H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?
A. Chiều rộng, chiều dài
B. Bán kính
C. Cung
D. Góc của điểm đầu và điểm cuối

Câu 15. Thuộc tính Spoke ratio có ở hình nào?
A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật
C. Hình elip
D. Hình sao.

Câu 16. Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại?
A. Stroke Style
B. Fill and Stroke
C. Opacity
D. Fill Style.

Câu 16. Có mấy phép ghép các đối tượng đồ họa?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6.

Câu 17. Phép hợp các đối tượng đồ họa cần dùng tổ hợp phím gì?
A. Ctrl + /
B. Ctrl + +
C. Ctrl + –
D. Ctrl + *

Câu 18. Phép cắt cho phép thực hiện như thế nào đối với đối tượng?
A. Cắt hình lớp dưới thành các phần bởi giao điểm giao ở viền hình lớp trên
B. Cắt hình lớp trên thành các phần bởi giao điểm giao ở viền hình lớp dưới
C. Cắt hình lớp dưới và hình lớp trên
D. Không cắt hình.

Câu 19. Tổ hợp phím Ctrl + Alt + / thực hiện phép nào trong Inkscape?
A. Phép cắt
B. Phép chia.
C. Phép hợp
D. Phép giao.

Câu 20. Các phép ghép đối tượng đồ họa trong Inkscape thực hiện bằng cách chọn lệnh trong bảng chọn nào?
A. Fill
B. Stroke
C. Stroke Style
D. Path.

Câu 21. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Hình khối là đối tượng được định nghĩa sẵn trong Inkscape và xác đinh bởi các tính chất toán học chặt chẽ
B. Khi điều chỉnh hình khối ta thu được hình mới với đặc trưng thay đổi
C. Không thể điều chỉnh các đối tượng tự do dạng đường
D. Các đối tượng tự do không thể chỉnh thành hình dạng khác.

Câu 22. Chọn từ còn thiếu trong câu sau:Khi nối các đoạn thẳng hoặc đoạn cong với nhau ta thu được đường cong ………… hơn.
A. đơn giản
B. phức tạp
C. cong
D. thẳng.

Câu 23. Điểm neo trơn được thể hiện bằng hình gì?
A. hình tam giác
B. hình vuông, hình tròn
C. hình thoi
D. hình bình hành

Câu 24. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị thông minh?
A. Đồng hồ vạn niên
B. Điện thoại Iphone 14
C. Đồng hồ kết nối điện thoại
D. Camera có kết nối wifi

Câu 25. Điểm neo góc được thể hiện bằng hình gì?
A. hình tam giác
B. hình vuông, hình tròn
C. hình thoi
D. hình bình hành.

Câu 26. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:
A. Các điểm nối giữa các đoạn có thể là điểm neo trơn hoặc điểm neo góc
B. Độ cong tại mỗi điểm neo phụ thuộc điểm chỉ hướng và đường chỉ hướng
C. Khi xác định điểm neo trên bản vẽ, cần xác định thêm đoạn ở giữa để nối các điểm neo có sẵn
D. Điểm neo góc thể hiện bởi một hình thoi

Câu 27. Muốn bỏ các tùy chỉnh đã đặt, ta chọn đối tượng văn bản rồi dùng lệnh gì?
A. Text/ Remove Manual Kerns
B. Text/ Remove
C. File/ Remove Manual Kerns
D. Text/ Remove Manual.

Câu 28. Muốn đặt văn bản theo đường đã có, ta dùng lệnh gì?
A. File/ Put on Path
B. Text/ Put the Path
C. Text/ Put in Path
D. Text/ Put on Path

Câu 29. Kết quả của dòng lệnh sau

>>>x=6.7

>>>type(x)
A. int
B. float
C. string
D. double

Câu 30. Câu lệnh nào dùng để đưa dữ liệu từ bàn phím vào?
A. print()
B. input()
C. nhap()
D. enter()

Câu 31. Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?
A. Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới “_”
B. Có thể sử dụng keyword làm tên biến
C. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số
D. Tên biến có thể có các kí hiệu @, #, %, &,…

Câu 32. Lệnh gán giá trị cho biến b nguyên nào sau đây là đúng?
A. b = 30
B. B = 30
C. b == 30
D. b = ‘30’

Câu 33. Chuyển biểu thức sau sang python 5x+2x+3
A. 5*x+2/x+3
B. (5*x+2)/(x+3)
C. (5*x+2)(x+3)
D. (5*x+2):(x+3)

Câu 34. Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu số phát biểu đúng:
(1) Cú pháp lệnh input() : <biến> :=input(<Dòng thông báo>)
(2) Lệnh print() có chức năng đưa dữ liệu ra thiết bị chuẩn, thường là bàn phím
(3) Lệnh input() có chức năng nhập dữ liệu thường từ bàn phím
(4) Thông tin cần đưa ra có thể gồm nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, cho phép cả biểu thức tính toán
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 35. Viết chương trình nhập vào 4 số và tính tổng của chúng. Các dòng lệnh số mấy bị sai?
a = int(input(“Nhập số a”))
b = float(input(“Nhập số b”))
c = int(input(“Nhập số c”))
d = input(“Nhập số d”)
print(“Tổng là: ”, a+b+c+d)
A. Dòng 1, 2
B. Dòng 2, 4
C. Dòng 3, 5
D. Dòng 4

Câu 36. Để nhập giá trị số thực cho biến x bạn Trúc viết câu lệnh như sau:
>>x = input(“Nhập số thực x: ”)
Câu lệnh trên đúng theo yêu cầu đặt ra chưa?
A. Chương trình chạy đúng
B. Chương trình báo lỗi không chạy
C. Không xác định được lỗi
D. Chương trình vẫn chạy nhưng không đúng yêu cầu đặt ra

Câu 37. Xác định kiểu của biểu thức sau?
“34 + 28 – 45 ”
A. int
B. float
C. bool
D. string

Câu 38. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Lệnh input() có chức năng nhập dữ liệu từ thiết bị chuẩn vào bàn phím
B. Bàn phím là thiết bị chuẩn duy nhất
C. Nội dung nhập có thể là số
D. Kết quả của lệnh input() là một xâu kí tự

Câu 39.Thứ tự các bước quá trình xử lí thông tin/dữ liệu bằng máy tính là:
A. Xử lí dữ liệu → Tiếp nhận dữ liệu → Đưa ra kết quả
B. Đưa ra kết quả → Tiếp nhận dữ liệu → Xử lí dữ liệu
C. Tiếp nhận dữ liệu → Đưa ra kết quả → Xử lí dữ liệu
D. Tiếp nhận dữ liệu → Xử lí dữ liệu → Đưa ra kết quả

Câu 40. Định nghĩa nào về Byte là đúng?
A. Là một ký tự
B. Là một đơn vị dữ liệu 8 bit
C. Là đơn vị đo tốc độ của máy tính
D. Là dãy 8 chữ số

Câu 41. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối trực tiếp với nhau qua cáp truyền tín hiệu
B. Mạng LAN là mạng kết nối các máy tính trong một quy mô địa lí nhỏ
C. Các máy tính trong mạng LAN cần được đặt trong một phòng
D. Mạng LAN là mạng mà các máy tính được kết nối qua cùng một bộ thu phát wifi

Câu 42. Các dịch vụ đám mây cơ bản chủ yêu liên quan đến:
A. Cho thuê tài nguyên phần mềm và phần cứng
B. Cho thuê các dịch vụ Tin học
C. Cho thuê máy tính
D. Thuê người lập trình viết chương trình

Câu 43. Trong đồ họa vectơ, hình ảnh được xác định theo:
A. đường nét
B. đường thẳng
C. chấm ảnh
D. điểm ảnh

Câu 44. Rx, Ry là viết tắt của thuộc tính nào của hình tròn, hình elip?
A. Chiều rộng, chiều dài
B. Bán kính theo phương ngang và thẳng đứng
C. Độ cong tại các đỉnh của hình
D. Góc của điểm đầu và điểm cuối

Câu 45. Trong ngôn ngữ lập trình Python, từ khoá và tên:
A. Có ý nghĩa như nhau
B. Người lập trình phải tuân theo quy tắc đặt tên
C. Có thể trùng nhau
D. Người lập trình không cần tuân thủ quy tắc

Câu 46. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt sai theo quy tắc?
A. 2601thaothoa
B. vanan901
C. thao_khung
D. vyvy105

Câu 47. Tên biến nào sau đây là đúng trong Python?
A. –hoaimap
B. hanlun@
C. 112_phiphi
D. thu_banhbeo

Câu 48. Để gán giá trị cho một biến số ta thực hiện như thế nào?
A. <giá trị>:= A
B. A = <giá trị>
C. <giá trị> = A
D. A:= <giá trị>

Câu 49. Để viết 3 mũ 4 trong Python ta gõ
A. 3**4
B. 3//4
C. 3*3+3*3
D. 3%4

Câu 50. Nội dung nào dưới đây không đúng về đặc điểm của đồ họa vectơ?
A. Định nghĩa bằng phương trình toán học
B. Phù hợp tạo logo, minh họa, bản vẽ kỉ thuật
C. Định nghĩa bằng tập điểm
D. Dễ dàng chuyển sang đồ họa điểm ảnh

Câu 51. Sau khi hoàn thành việc vẽ hình, bản thân em lưu tệp bằng:
A. Lệnh File/Save hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + S
B. Lệnh File/New hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N
C. Lệnh File/Save hoặc nhấn giữ phím Shift
D. Lệnh File/SaveLuu hoặc nhấn giữ tổ hợp phím Alt + Tab

Câu 52. Ngôn ngữ lập trình Python là:
A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
B. Ngôn ngữ lập trình bậc thấp
C. Chương trình dịch
D. Ngôn ngữ máy

Câu 53. Thứ tự thực hiện các phép tính trong Python ở đáp án nào đúng?
A. /, -, +, *
B. (*, /), (+, -)
C. (*, /)+ (*, -)
D. (+, -), (*, /)

Câu 54. Output của lệnh sau là: print(1+ 2 + 3+ 4)
A. 10
B. 15
C. 1 + 2 + 3 + 4
D. 1 + 2 + 3

Câu 55. Chọn phát biểu đúng khi nói về môi trường lập trình Python?
A. Chế độ soạn thảo có dấu nhắc
B. Ngoài chế độ gõ lệnh trực tiếp và soạn thảo còn có các chế độ khác
C. Chế độ gõ lệnh trực tiếp thích hợp cho việc tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh
D. Chế độ gõ lệnh trực tiếp có con trỏ soạn thảo

Câu 56. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình ta sử dụng lệnh:
A. write()
B. Print()
C. cout<<
D. read()

Câu 57. Trong ngôn ngữ lập trình Python, để in ra màn hình câu lệnh ‘An dep trai’ ta viết:
A. print()
B. print(An dep trai)
C. print(‘An dep trai’)
D. print An dep trai

Câu 58. Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về ngôn ngữ Python?
A. Python phân biệt chữ hoa và chữ thường
B. Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao
C. Python được dùng để phát triển các ứng dụng web, phần mềm ứng dụng, điều khiển robot…
D. Python là ngôn ngữ máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được

Câu 59. Lí do ta nên dùng ngôn ngữ lập trình bậc cao khi viết chương trình:
A. Máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện
B. Gần với ngôn ngữ tự nhiên, cú pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ học
C. Có thể viết thoải mái không cần theo quy tắc của ngôn ngữ lập trình
D. Dùng phục vụ trong học tập, không tính ứng dụng phát triển ứng dụng web, lập trình games…

Câu 60. Hình vuông có cạnh là 10(cm). Ta có thể dùng Python để viết chương trình tính diện tích hình vuông là:
A. print(‘dien tich hinh vuong la:’,a*a)
B. print(‘dien tich hinh vuong la:a*a’)
C. print(dien tich hinh vuong la:a*a)
D. print ‘dien tich hinh vuong la:’,a*a

Câu 61. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về biến?
A. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
B. Biến là đại lượng bất kì
C. Biến là đại lượng không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
D. Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 62. Thuộc tính Start, End có ở hình nào?
A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật
C. Hình elip
D. Hình sao

Câu 63. Phép giao các đối tượng đồ họa cần dùng tổ hợp phím gì?
A. Ctrl + *
B. Ctrl + –
C. Ctrl + ^
D. Ctrl + /

Câu 64. Tổ hợp phím Ctrl + / thực hiện phép nào trong Inkscape?
A. Phép hợp
B. Phép chia
C. Phép giao
D. Phép cắt

Câu 65. Phép cắt cho phép thực hiện như thế nào đối với đối tượng?
A. Cắt hình lớp dưới thành các phần bởi giao điểm giao ở viền hình lớp trên
B. Cắt hình lớp trên thành các phần bởi giao điểm giao ở viền hình lớp dưới
C. Cắt hình lớp dưới và hình lớp trên
D. Cắt hình lớp trên và hình lớp dưới ảnh nền

Câu 66. Rx, Ry là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?
A. Bán kính theo phương ngang
B. Bán kính của góc bo
C. Độ cong tại các đỉnh của hình
D. Góc của điểm đầu và điểm cuối

Câu 67. Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây không là từ khoá?
A. False, break, class
B. returon, yielld, Treu
C. global, nonlocal, pass
D. and, in, for.

Câu 68. Muốn bỏ các tùy chỉnh đã đặt, ta chọn đối tượng văn bản rồi chọn lệnh:
A. Lệnh Text/Remove Manual Kerns
B. Lệnh Text/Puth on Path
C. Lệnh Text/Remove from Path
D. Lệnh Text/Puth on Manual.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *