Cách kiểm tra ngày hết hạn của tên miền

Tên miền (tiếng Anh gọi là Domain Name) là địa chỉ của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định. Nó giống như là địa chỉ nhà hay mã zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường cho hàng hóa lưu thông, một trình duyệt cũng cần một tên miền để dẫn đường tới nơi chứa website của bạn (web server).

Như vậy, mỗi website sẽ có tên miền để có thể truy cập được bằng các trình duyệt. Do đó việc phải gia hạn cho các tên miền cần được thực hiện kịp thời để tránh tình trạng hết hạn.

Bước 1: Bạn truy cập vào đường dẫn https://www.whois.com sau đó dán tên miền vào ô Enter Domain or IP rồi chọn WHOIS

Bước 2: Xem các thông tin liên quan đến tên miền vừa tìm kiếm

Như vậy, với tên miền vniteach.com, do đại diện iNET CORPORATION đăng ký vào ngày 18/9/2021, tên miền sẽ hết hạn vào ngày 18/9/2024, lần thanh toán gia hạn mới nhất vào ngày 06/9/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *