Games To Learn English – Học tiếng Anh qua trò chơi

Mục đích của trang web là cung cấp nguồn tài nguyên cho sinh viên thực hành tiếng Anh một cách hấp dẫn và vui vẻ. Các trang web tương tự khác hướng đến việc cung cấp cho giáo viên những tài nguyên để cung cấp cho học sinh của họ, nhưng mục đích của trang web này là trở thành một nguồn tài nguyên mà người học ngôn ngữ có thể sử dụng một cách độc lập.

Trang web đã điều chỉnh mọi thứ phù hợp hơn với học sinh bằng cách sử dụng ít hướng dẫn dựa trên văn bản hơn và có giao diện dễ theo dõi hơn. Ví dụ, trang chính chỉ có một bản tóm tắt ngắn gọn về từng trò chơi, trong khi bản thân các trò chơi lại khá dễ tìm hiểu và tương tác. Tuy nhiên, cần phải có một số mô tả văn bản và các bài viết văn bản dài hơn vì những điều này giúp ích cho khả năng hiển thị của công cụ tìm kiếm.

Các trò chơi hướng tới trình độ tiếng Anh tương đối thấp, với hầu hết nội dung đều ở mức sơ cấp. Nhiều nội dung từ vựng thậm chí có thể ở cấp độ sơ cấp hoặc sơ cấp. Điều này là do việc tạo trò chơi sử dụng nội dung đơn giản sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Những trò chơi sử dụng các khái niệm khó hoặc trừu tượng sẽ khó thực hiện hơn nhiều.

Truy cập ngay trang chủ Games To Learn English https://www.gamestolearnenglish.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *