Giải Tin học 10 – Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh – KNTT

1. Biểu diễn âm thanh

Câu 1. Khi số hóa âm thanh, chu kì lấy mẫu tăng thì lượng thông tin lưu trữ tăng hay giảm?
Câu 2. Tốc độ bit 128 Kb/s (còn được viết là Kbps) nghĩa là gì?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Khi số hóa âm thanh, chu kì lấy mẫu tăng thì lượng thông tin lưu trữ giảm.
Câu 2: Theo tiếng Anh, Kbps viết tắt của từ Kilo bit per second – trong âm nhạc được hiểu là chỉ số truyền tải dữ liệu trên mỗi giây. Ví dụ: chất lượng nhạc 128 Kbps nghĩa là thông số truyền tải dữ liệu là 128.000 bit trên 1s hay như chất lượng nhạc 320 Kbps có nghĩa là chỉ số truyền tải dữ liệu là 320 bit trên 1s.

2. Biểu diễn hình ảnh

Câu 1. Hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính sử dụng hệ màu nào?
A. Đỏ – Lam – Vàng (RBY)
B. Đỏ – Lục – Lan (RGB)
C. Xanh lơ – Hồng sẫm – Vàng – Đen (CMYK)
D. Cả A, B, C

Câu 2. Điều nào sai khi nói về định dạng ảnh “.jpeg”?
A. Kích thước tệp nhỏ, giảm được chi phí lưu trữ
B. Kích thước tệp nhỏ nên khi dùng với web tải về nhanh hơn.
C. Tuy kích thước giảm đáng kể so với ảnh bitmap nhưng chất lượng ảnh đủ tốt.
D. Công nghệ không dùng được với các định dạng ảnh khác với “.jpeg”

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Hình ảnh trên màn hình máy tính sử dụng hệ màu: Đỏ – Lục – Lam (RGB), Chọn B
Câu 2: Công nghệ web có thể sử dụng được nhiều định dạng ảnh như “.jpg”, “.jpeg”, “.gif”, “.png”, “.svg” ,… Do đó chọn đáp án D

Luyện tập

Câu 1. Có một bảng quảng cáo LED như trong hình 6.9. Nếu coi mỗi vị trí đặt bóng LED tương ứng với một điểm ảnh thì độ sâu màu của ảnh này là bao nhiêu?

Câu 2. Nhạc CD có tốc độ bit là 1411 Kb/s. Hãy ước một đĩa nhạc CD có dung lượng 650 MB có thể nghe được bao lâu?

Hướng dẫn giải:

Câu 1. Ảnh đen trắng chỉ có hai màu sắc là đen và trắng, tương đương độ sâu màu là 1.
Câu 2. Theo đề ra ta có:
– Dung lượng đĩa CD: 650 x 1024 x 1024 x 8 = 5452595200 bit
– Nhạc CD có tốc độ bit là 1411 Kb/s nghĩa là 1411000 bit trên giây
Như vậy, một đĩa nhạc CD có dung lượng 650 MB có thể nghe được: 5452595200 / 1411000 = 3864 giây, tương ứng với 64,4 phút.

Vận dụng

Câu 1. Có nhiều website cung cấp dịch vụ nhạc số. Một số trang cho phép tải nhạc về máy. Khi tải nhạc thường có gợi ý lựa chọn 128 kbps, 320 kbps hay Lossless. Em hãy giải thích ý nghĩa của những lựa chọn đó.

Câu 2. Sử dụng phần mềm Paint có sẵn trong Windows mở một hình, sau đó chọn lệnh Save as. Phần mềm sẽ hỏi lưu ảnh dưới định dạng nào trong các định dạng “png”, “jpeg”, “bmp” và “.gif”. Hãy lưu tệp với 4 định dạng trong cùng một thư mục và so sánh độ lớn của các tệp.

Hướng dẫn giải:

Câu 1: Giải thích ý nghĩa:

  • Chất lượng nhạc 128 Kbps: Là thông số truyền tải dữ liệu là 128000 bit trên 1s hay như chất lượng nhạc 320 Kbps có nghĩa là chỉ số truyền tải dữ liệu là 320000 bit trên 1s. 
  • Lossless: Có thể hiểu đơn giản là một file nhạc chất lượng cao. Lossless là một dạng âm thanh số (âm thanh được mã hóa số). Người ta làm ra dạng âm thanh số này bằng cách lấy âm thanh gốc rồi loại bỏ các dữ liệu (bit) không cần thiết.

Câu 2. HS tự thực hiện.

Em thêm Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *