Sử dụng hàm FILTER để lọc danh sách trong Excel và Google Sheets

Trong quá trình làm việc thì lọc danh sách là công việc thường làm, hàm FILTER sẽ giúp bạn thực hiện việc này. Tuy nhiên hàm FILTER lại chỉ có ở phiên bản MS Office 365Goolge Sheets.

Sau đây VniTeach sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm FILTER để lọc danh sách vắng mặt trong Excel và Google Sheets.

Giả sử ta cần lọc ra danh sách họ và tên học sinh vắng mặt khi biết danh sách lớp và danh sách học sinh có mặt như hình ảnh sau:

Tại ô H4 ta sẽ nhập công thức như sau: =FILTER(B4:B18;COUNTIF(E4:E18;B4:B18)=0)

Khi đó hàm FILTER sẽ trả về danh sách học sinh vắng mặt như sau:

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *