Cách xóa giá trị trùng lặp giữ nguyên vị trí ô trong MS Excel

Trong MS Excel, khi nói đến xóa giá trị trùng lặp chúng ta sẽ sử dụng công cụ mặc định trong MS Excel. Thế nhưng chức năng Remove Duplicates sẽ xóa các giá trị trùng lặp và thay đổi thứ tự các ô để liền mạch.

Do đó, hôm nay VniTeach sẽ hướng dẫn bạn cách xóa giá trị trùng lặp giữ nguyên vị trí ô trong MS Excel.

Ví dụ: Để xóa các ô có giá trị trùng nhau của phòng ban trong hình dưới đây và chỉ giữ lại tên duy nhất của từng phòng ban mà không thay đổi vị trí của ô.

Tại ô F2 chúng ta gõ công thức như sau: =IF(COUNTIF($E$2:E2,E2)=1,E2,"") rồi Enter và sao chép công thức đến các ô còn lại. Như vậy chúng ta đếm số lần lặp của từng phòng ban, nếu số lần lặp là 1 thì giữ lại còn khác 1 thì xóa bằng cách trả về giá trị rỗng.

Lưu ý: Ta phải cố định ô E2 đầu tiên do đó phải sử dụng địa chỉ tuyệt đối còn các E2 tiếp theo sử dụng địa chỉ tương đối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *