KREA AI – Tạo hình ảnh và video bằng AI

KREA AI không chỉ là một công cụ tạo hình ảnh từ văn bản như Deep AI và Craiyon. Đây là một cơ sở dữ liệu hình ảnh AI trực tuyến, cho phép tìm kiếm và lưu trữ các tác phẩm nghệ thuật AI, giúp người dùng thỏa mãn nhu cầu sáng tạo của mình. Ngoài ra, công cụ này cho phép người dùng lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật từ các nghệ sĩ AI vào tài khoản cá nhân trên KREA để tham khảo và sử dụng sau này.

1. Cách thức hoạt động

KREA hoạt động dựa trên văn bản đầu vào của người dùng. Tương tự như các công cụ tạo hình ảnh AI khác, KREA yêu cầu đầu vào văn bản để tạo ra nguồn cung ảnh trực tuyến không giới hạn. Người dùng không đăng nhập chỉ có thể tìm kiếm hình ảnh bằng cách nhập tối đa hai từ khóa và không thể tải xuống ảnh. Ngược lại, người dùng có tài khoản có thể lưu trữ và quản lý hình ảnh trong bộ sưu tập cá nhân của họ.

2. Điểm đặc biệt của KREA

KREA không chỉ là một công cụ tìm kiếm hình ảnh thông thường. Với trí tuệ nhân tạo tích hợp, người dùng có thể dễ dàng duyệt qua danh mục, chọn ảnh, và sao chép từ khóa và liên kết ảnh để sử dụng. Họ cũng có thể tùy chỉnh tìm kiếm theo chủ đề, phong cách và nghệ sĩ yêu thích thông qua các bộ điều chỉnh hiển thị từ khóa như thẻ. Dữ liệu từ khóa được lưu trữ và chia sẻ trên nền tảng GitHub, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và nâng cao cộng đồng.

Điểm mạnh của KREA là nó đưa nghệ thuật AI chuyên nghiệp đến gần với đại chúng. Mặc dù việc chia sẻ từ khóa để kích hoạt hình ảnh là hữu ích, nhưng cũng giới hạn số lượng hình ảnh sẵn có. Mặt khác, hầu hết các kết quả đều là nghệ thuật, nhưng có thể có những hiệu chỉnh về hình dạng của các nhân vật trong một số trường hợp cụ thể.

Truy cập ngay trang chủ KREA AI https://www.krea.ai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *