Tuyển tập các dự án rèn luyện lập trình C#

Dưới đây là một số dự án rèn kỹ năng lập trình bằng C# và đáp án tương ứng:

1. Dự án quản lý sinh viên: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép quản lý thông tin sinh viên. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin sinh viên. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/hoangduy1908/StudentManagementApp

2. Dự án đăng ký đơn hàng: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép đăng ký đơn hàng và quản lý thông tin đơn hàng. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin đơn hàng. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/ashikurrahman15/OrderManagementApp

3. Dự án quản lý nhân viên: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép quản lý thông tin nhân viên. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin nhân viên. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/shawon100/EmployeeManagementSystem

4. Dự án quản lý thư viện: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép quản lý thông tin sách và người mượn sách. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin sách và người mượn sách. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/JacobRus/Book-Library-App

5. Dự án quản lý bán hàng: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép quản lý thông tin sản phẩm và đơn hàng. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin sản phẩm và đơn hàng. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/ashutoshm1771/PointOfSaleApp

6. Dự án quản lý nhân sự: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép quản lý thông tin nhân viên và các bộ phận trong công ty. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin nhân viên và các bộ phận. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/JakeGinnivan/EmployeeManagement

7. Dự án đăng ký khách sạn: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép đăng ký phòng khách sạn và quản lý thông tin khách hàng. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin đặt phòng và khách hàng. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/Programmer-gaurav/Hotel-Management-System

8. Dự án trò chơi đua xe: Xây dựng một trò chơi đua xe đơn giản trên nền tảng desktop. Trò chơi cho phép người chơi di chuyển xe và vượt qua các chướng ngại vật. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/Joojo7/Racing-Game

9. Dự án quản lý kho hàng: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép quản lý thông tin sản phẩm và kho hàng. Ứng dụng cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin sản phẩm và kho hàng. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/vanducng/StockManagementApp

10. Dự án chat trực tuyến: Xây dựng một ứng dụng desktop cho phép gửi tin nhắn trực tuyến với các người dùng khác. Ứng dụng cho phép đăng ký tài khoản, thêm bạn bè và gửi tin nhắn với nhau. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/Geeksltd/Messenger

Dưới đây là 10 dự án về web bằng C# để bạn có thể rèn luyện kỹ năng:

11. Dự án quản lý thư viện: Xây dựng một trang web cho phép quản lý các tài liệu trong thư viện. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa tài liệu, tìm kiếm tài liệu và cho phép mượn sách trực tuyến. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/nickguletskii/Library

12. Dự án bán hàng trực tuyến: Xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến với các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng nhập, thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, cập nhật sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng, thanh toán. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/AnkitSharma-007/asp.net-shopping-cart

13. Dự án blog cá nhân: Xây dựng một trang web cá nhân cho phép người dùng đăng bài viết, bình luận và chia sẻ các nội dung khác nhau. Trang web cung cấp chức năng đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa bài viết và bình luận, tìm kiếm bài viết và đăng nhập bằng Facebook. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/soumyanilbanerjee/CastleBlog

14. Dự án quản lý công việc: Xây dựng một trang web cho phép quản lý các công việc và dự án trong công ty. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa công việc và dự án, tìm kiếm công việc và dự án và cho phép theo dõi tiến độ công việc. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/AzazAhmad/Task-Management-System

15. Dự án quản lý tài khoản ngân hàng: Xây dựng một trang web cho phép quản lý các tài khoản ngân hàng của khách hàng. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa tài khoản, tìm kiếm tài khoản và cho phép chuyển tiền giữa các tài khoản khác nhau. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/ksudhan…/Bank-Account-Management-System

16. Dự án bình luận trực tuyến: Xây dựng một trang web cho phép người dùng bình luận trực tuyến trên các bài viết và video trên trang web. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, bình luận, sửa, xóa bình luận, tìm kiếm bình luận và đăng nhập bằng Facebook hoặc Google. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/PeterKwesiAnsah/Online-Comment-System

17. Dự án quản lý nhân sự: Xây dựng một trang web cho phép quản lý thông tin nhân viên trong công ty. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên, tìm kiếm thông tin nhân viên và cho phép xem báo cáo và thống kê. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/HR-Management-System/HR-Management-System

18. Dự án bán vé xem phim trực tuyến: Xây dựng một trang web bán vé xem phim trực tuyến với các chức năng cơ bản như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm phim, đặt vé, thanh toán. Trang web cũng cung cấp cho người dùng các thông tin về phim, giá vé, lịch chiếu, địa điểm, vv. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/Aka…/Online-Movie-Ticket-Booking-System

19. Dự án quản lý bán hàng: Xây dựng một trang web cho phép quản lý các sản phẩm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa sản phẩm, quản lý đơn hàng, tìm kiếm sản phẩm và xem báo cáo. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/hocchudong/QuanLyBanHang-ASP.NET-MVC

20. Dự án quản lý thư viện: Xây dựng một trang web cho phép quản lý các tài liệu trong thư viện, bao gồm thông tin tài liệu, độc giả và mượn/trả sách. Trang web cung cấp chức năng cho phép đăng ký, đăng nhập, thêm, sửa, xóa tài liệu, độc giả, quản lý việc mượn/trả sách và tìm kiếm tài liệu theo các tiêu chí khác nhau. Đáp án mẫu có thể tham khảo tại đây: https://github.com/…/Library-Management-System-C-Sharp-MVC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *