Dự án lập trình bằng C# nền tảng web có đáp án trên Github

1. Blogging Platform: https://github.com/vikram-dotnet/Blogging-Platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng viết blog đơn giản, cho phép tạo, sửa và xóa bài viết, phân loại bài viết và đăng nhập.

2. Car Rental System: https://github.com/oussou-dev/Car-Rental-System

Mô tả: Tạo một hệ thống cho thuê xe đơn giản, cho phép đăng ký, thuê và trả xe, quản lý danh sách xe và tính phí thuê.

3. E-commerce Website: https://github.com/saineshmamgain/ASP.NET-Core-Ecommerce-Website

Mô tả: Xây dựng một trang web bán hàng đa nền tảng, cho phép quản lý sản phẩm, tạo đơn hàng, và thanh toán.

4. Hospital Management System: https://github.com/shadman-ahmed/Hospital-Management-System

Mô tả: Tạo một hệ thống quản lý bệnh viện, cho phép quản lý bệnh nhân, lịch khám, báo cáo và danh sách bác sĩ.

5. Library Management System: https://github.com/Vitaee/LibraryManagementSystem

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý thư viện, cho phép quản lý sách, độc giả, mượn/trả sách và thông tin độc giả.

6. Movie Database: https://github.com/kishan-kumar-tekchandani/MovieDatabase

Mô tả: Tạo một cơ sở dữ liệu phim đơn giản, cho phép thêm, sửa, xoá và tìm kiếm thông tin về các bộ phim.

7. Music Player: https://github.com/AbdulAleemSiddiqui/Music-Player

Mô tả: Xây dựng một trình phát nhạc đơn giản, cho phép phát nhạc từ máy tính, quản lý danh sách phát và điều chỉnh âm lượng.

8. Online Quiz Application: https://github.com/karanrajpal14/Online-Quiz-App

Mô tả: Tạo một ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến, cho phép tạo câu hỏi, chọn câu trả lời và tính điểm.

9. School Management System: https://github.com/Jeetendra-Negi/School-Management-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý trường học, cho phép quản lý thông tin học sinh, lớp học, giáo viên và điểm số.

10. Employee Management System: https://github.com/mehul1011/EmployeeManagementSystem

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý nhân viên đơn giản, cho phép quản lý thông tin nhân viên, phòng ban và lương.

11. Expense Tracker: https://github.com/HarshilShrivastava23/Expense-Tracker

Mô tả: Tạo một ứng dụng quản lý chi tiêu đơn giản, cho phép thêm, sửa và xóa khoản chi tiêu, tạo báo cáo và biểu đồ thống kê.

12. Fitness Tracker: https://github.com/pravindesai/FitnessTracker

Mô tả: Xây dựng một ứng dụng theo dõi tập luyện và dinh dưỡng, cho phép thêm, sửa và xóa thông tin về tập luyện, đồ ăn và thực đơn.

13. Hotel Management System: https://github.com/Shahed96/HotelManagementSystem

Mô tả: Tạo một hệ thống quản lý khách sạn đơn giản, cho phép quản lý thông tin phòng, đặt phòng và tính tiền.

14. Invoice Management System: https://github.com/SMSubhani/Invoice-Management-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý hóa đơn đơn giản, cho phép thêm, sửa và xóa thông tin hóa đơn, tạo báo cáo và biểu đồ thống kê.

15. Online Bookstore: https://github.com/venkykumarr/online-bookstore

Mô tả: Tạo một trang web bán sách trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý thông tin sách, đặt hàng và thanh toán.

16. Online Food Ordering System: https://github.com/ramyasaimogilisetty/Food-Ordering-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống đặt món ăn trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý thông tin menu, đặt hàng và thanh toán.

17. Recipe Management System: https://github.com/DharmenDodia/RecipeManagementSystem

Mô tả: Tạo một hệ thống quản lý công thức nấu ăn đơn giản, cho phép thêm, sửa và xóa thông tin công thức, tìm kiếm theo tiêu chí và chia sẻ công thức với người dùng khác.

18. Student Information System: https://github.com/Charmi-Chokshi/StudentInformationSystem

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý thông tin học sinh đơn giản, cho phép quản lý thông tin học sinh, lớp.

Dưới đây là các dự án rèn luyện kỹ năng lập trình nền web có đáp án trên Github:

19. E-commerce Website: https://github.com/EddyAlfredo/Ecommerce-Website

Mô tả: Xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán.

20. Blogging Platform: https://github.com/azizulhakim16/Blogging-Platform

Mô tả: Tạo một nền tảng blog đơn giản, cho phép tạo, sửa và xóa bài đăng, tìm kiếm theo tiêu chí và chia sẻ bài đăng với người dùng khác.

21. Recipe Sharing Website: https://github.com/afzalsayed96/Recipe-Website

Mô tả: Xây dựng một trang web chia sẻ công thức nấu ăn, cho phép thêm, sửa và xóa thông tin công thức, tìm kiếm theo tiêu chí và chia sẻ công thức với người dùng khác.

22. Social Network Platform: https://github.com/justaashir/Social-Network-Platform

Mô tả: Tạo một nền tảng mạng xã hội đơn giản, cho phép tạo, sửa và xóa thông tin người dùng, tìm kiếm theo tiêu chí và kết nối với người dùng khác.

23. Weather Forecast Website: https://github.com/soumyadevofficial/Weather-Forecast-Website

Mô tả: Xây dựng một trang web dự báo thời tiết, cho phép nhập thông tin địa chỉ, hiển thị thông tin thời tiết hiện tại và dự báo trong tương lai.

24. Task Management System: https://github.com/TasinRahman/Task-Management-System

Mô tả: Tạo một hệ thống quản lý công việc đơn giản, cho phép tạo, sửa và xóa công việc, gán người thực hiện và đánh dấu tình trạng công việc.

25. Online Quiz Website: https://github.com/Anmol17Agarwal/Online-Quiz-Website

Mô tả: Xây dựng một trang web thi trực tuyến đơn giản, cho phép tạo, sửa và xóa câu hỏi, tạo đề thi và chấm điểm tự động.

26. Personal Portfolio Website: https://github.com/Harrysas/personal-portfolio-website

Mô tả: Tạo một trang web cá nhân, cho phép giới thiệu bản thân, công việc và dự án đã làm.

27. Online Food Ordering System: https://github.com/sourabhgupta811/Food-Delivery-Website

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt món ăn trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý thông tin món ăn, giỏ hàng và thanh toán.

28. Online Education Platform: https://github.com/M-Aamir-Shahzad/Online-Education-Platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng giáo dục trực tuyến, cho phép quản lý thông tin khóa học, đăng ký và xem video học.

29. Chat Application: https://github.com/CharithaMadusanka/Chat-Application

Mô tả: Tạo một ứng dụng trò chuyện đơn giản, cho phép người dùng tạo tài khoản, tìm kiếm và kết nối với người dùng khác để trò chuyện.

30. Online Banking System: https://github.com/AnshumanFauzdar/Online-Banking-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống ngân hàng trực tuyến, cho phép quản lý thông tin tài khoản, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn.

31. Online Ticket Booking System: https://github.com/nishantc7/Ticket-Booking-System

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt vé trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý thông tin vé, đặt chỗ và thanh toán.

32. Online Hotel Booking System: https://github.com/AshikPaul/Hotel-Booking-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến, cho phép quản lý thông tin khách sạn, đặt phòng và thanh toán.

33. E-learning Platform: https://github.com/LaiAlex/E-learning-Platform

Mô tả: Tạo một nền tảng học trực tuyến, cho phép quản lý thông tin khóa học, đăng ký và xem video học.

34. Event Management System: https://github.com/saksham12022002/Event-Management-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý sự kiện đơn giản, cho phép tạo, sửa và xóa sự kiện, gán người tổ chức và quản lý thông tin đăng ký.

35. Online Library System: https://github.com/ozanbayirli/Online-Library-System

Mô tả: Tạo một hệ thống thư viện trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý thông tin sách, mượn và trả sách.

36. Social Media Platform: https://github.com/kalpeshwadekar/Social-Network

Mô tả: Xây dựng một nền tảng mạng xã hội đơn giản, cho phép người dùng tạo tài khoản, tìm kiếm và kết nối với bạn bè để chia sẻ nội dung.

37. Online Marketplace: https://github.com/ndmccaffrey/Online-Marketplace

Mô tả: Tạo một hệ thống thị trường trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

38. Online Movie Streaming Platform: https://github.com/JonathanArcher47/Movie-Streaming-Web-App

Mô tả: Xây dựng một nền tảng xem phim trực tuyến, cho phép quản lý thông tin phim, tìm kiếm và xem phim.

39. Online Quiz Application: https://github.com/abdurrahim01/Online-Quiz-Application

Mô tả: Tạo một ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến đơn giản, cho phép quản lý câu hỏi, đăng ký và làm bài kiểm tra.

40. Online Job Portal: https://github.com/Shadmanwaris/Job-Portal

Mô tả: Xây dựng một hệ thống tuyển dụng trực tuyến, cho phép quản lý thông tin công việc, tìm kiếm và nộp đơn ứng tuyển.

41. Online Pet Store: https://github.com/nikhatparveen/Online-Pet-Store

Mô tả: Tạo một cửa hàng thú cưng trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

42. Online Grocery Store: https://github.com/muhammednoufal/online-grocery-store

Mô tả: Xây dựng một cửa hàng tạp hóa trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

43. Online Fashion Store: https://github.com/AravinthAntony/Online-Shopping-Cart

Mô tả: Tạo một cửa hàng thời trang trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

44. Online Art Gallery: https://github.com/akash-kumar44/Online-Art-Gallery

Mô tả: Xây dựng một phòng trưng bày nghệ thuật trực tuyến, cho phép quản lý thông tin tác phẩm, tìm kiếm và đặt hàng.

45. Online Music Store: https://github.com/punith23/Music-Store

Mô tả: Tạo một cửa hàng âm nhạc trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

46. E-learning Platform: https://github.com/adeelibr/E-learning-Platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng học trực tuyến, cho phép quản lý tài liệu, đăng ký và tham gia khóa học.

47. Online Doctor Appointment System: https://github.com/buckyroberts/Source-Code-from-Tutorials/tree/master/PHP/30-php-mysql-project/doctor-appointment-system

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến với bác sĩ, cho phép quản lý thông tin bác sĩ, lịch hẹn và đặt lịch hẹn.

48. Online Banking System: https://github.com/ArmanAliKhan/banking-system

Mô tả: Xây dựng một hệ thống ngân hàng trực tuyến, cho phép quản lý thông tin tài khoản, chuyển khoản và thanh toán.

49. Online Flight Booking System: https://github.com/ParkwayTech/flight-booking-system

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến, cho phép quản lý thông tin chuyến bay, đặt vé và thanh toán.

50. Online Hotel Booking System: https://github.com/sulemanof/hotel-booking-system

Mô tả: Xây dựng một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến, cho phép quản lý thông tin khách sạn, đặt phòng và thanh toán.

51. Online Food Ordering System: https://github.com/Mohammed-Abdelhady/Online-Food-Ordering-System

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến, cho phép quản lý thông tin đồ ăn, đặt hàng và thanh toán.

52. Online Auction System: https://github.com/salmanulhaq/Auction-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống đấu giá trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đấu giá và thanh toán.

53. Online Vehicle Rental System: https://github.com/tanveerhossain/Car-Rental-System

Mô tả: Tạo một hệ thống cho thuê xe trực tuyến, cho phép quản lý thông tin xe, đặt xe và thanh toán.

54. Online Tutoring Platform: https://github.com/TakudzwaMakoni/Tutor-Me

Mô tả: Xây dựng một nền tảng dạy học trực tuyến, cho phép quản lý thông tin giáo viên, tìm kiếm và đăng ký học.

55. Online Language Learning Platform: https://github.com/CherianThomas/Online-Language-Learning

Mô tả: Tạo một nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến, cho phép quản lý tài nguyên.

56. Online Job Portal: https://github.com/FahadulShadhin/job-portal

Mô tả: Xây dựng một hệ thống tuyển dụng trực tuyến, cho phép quản lý thông tin việc làm, tìm kiếm và đăng ký tìm việc.

57. Online Marketplace: https://github.com/hollyjrobertson/marketplace

Mô tả: Tạo một hệ thống thương mại điện tử trực tuyến, cho phép quản lý sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán.

58. Online Music Streaming Platform: https://github.com/vinitshahdeo/Music-Player

Mô tả: Xây dựng một nền tảng nghe nhạc trực tuyến, cho phép quản lý danh sách nhạc, phát nhạc và tìm kiếm bài hát.

59. Online Quiz System: https://github.com/jameskhoozy/Online-Quiz-System

Mô tả: Tạo một hệ thống trắc nghiệm trực tuyến, cho phép quản lý câu hỏi, đề thi và điểm số.

60. Online Bookstore: https://github.com/asepboy/bookstore

Mô tả: Xây dựng một hệ thống bán sách trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sách, giỏ hàng và thanh toán.

61. Online Real Estate Platform: https://github.com/bradtraversy/realestate

Mô tả: Tạo một nền tảng bất động sản trực tuyến, cho phép quản lý thông tin nhà đất, tìm kiếm và đăng ký mua bán.

62. Online Video Sharing Platform: https://github.com/DanielEichman/Streaming-Service

Mô tả: Xây dựng một nền tảng chia sẻ video trực tuyến, cho phép quản lý video, phát video và tìm kiếm video.

63. Online Grocery Store: https://github.com/amitmondal2k/GroceryStore

Mô tả: Tạo một hệ thống bán thực phẩm trực tuyến, cho phép quản lý sản phẩm, giỏ hàng và thanh toán.

64. Online Pet Adoption Platform: https://github.com/RichardHpa/pet-adoption

Mô tả: Xây dựng một nền tảng nhận nuôi động vật trực tuyến, cho phép quản lý thông tin động vật, tìm kiếm và đăng ký nuôi.

65. Online Movie Streaming Platform: https://github.com/muhammadazfarhussain/movies-api

Mô tả: Tạo một nền tảng xem phim trực tuyến, cho phép quản lý danh sách phim, phát phim và tìm kiếm phim.

66. Online Banking System: https://github.com/rajeshsurana/Online-Banking-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống ngân hàng trực tuyến, cho phép quản lý tài khoản ngân hàng, chuyển khoản và thực hiện các giao dịch khác.

67. Online Course Platform: https://github.com/StephenGrider/AdvancedReactNative

Mô tả: Tạo một nền tảng giảng dạy trực tuyến, cho phép quản lý khóa học, bài giảng và học viên.

68. Online Healthcare Platform: https://github.com/swapnilblues/healthcare

Mô tả: Xây dựng một nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến, cho phép quản lý lịch khám bệnh, tư vấn sức khỏe và đặt lịch hẹn với bác sĩ.

69. Online Auction Platform: https://github.com/SPGoding/auction

Mô tả: Tạo một nền tảng đấu giá trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, đấu giá và thanh toán.

70. Online Food Delivery System: https://github.com/thecoducer/Online-Food-Delivery-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống giao thức ăn trực tuyến, cho phép quản lý thông tin nhà hàng, đặt hàng và thanh toán.

71. Online Job Interview Platform: https://github.com/LudwigThePig/interview-platform

Mô tả: Tạo một nền tảng phỏng vấn trực tuyến, cho phép quản lý thông tin ứng viên, đặt lịch phỏng vấn và đánh giá kết quả.

72. Online Language Learning Platform: https://github.com/HeinKhantZaw/eLearning-Platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến, cho phép quản lý khóa học, bài giảng và học viên.

73. Online Travel Booking System: https://github.com/haideralipunjabi/travel_booking_system

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt vé du lịch trực tuyến, cho phép quản lý thông tin chuyến bay, đặt vé và thanh toán.

74. Online Wedding Planning Platform: https://github.com/sanasingh/Online-Wedding-Planner

Mô tả: Xây dựng một nền tảng lập kế hoạch đám cưới trực tuyến, cho phép quản lý thông tin đám cưới, tìm kiếm đối tác và đặt dịch vụ.

75. Online Personal Finance Manager: https://github.com/Essex-UCG/OpenBanking-Demo

Mô tả: Tạo một hệ thống quản lý tài chính cá nhân

76. E-commerce Website: https://github.com/Sukhdeep-Raj/E-commerce-website

Mô tả: Xây dựng một trang web thương mại điện tử, cho phép quản lý sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

77. Social Media Platform: https://github.com/PrinceSoniSarvesh/social-media-app

Mô tả: Tạo một nền tảng mạng xã hội, cho phép người dùng đăng tải nội dung, kết bạn và tương tác với nhau.

78. Online Library Management System: https://github.com/VladimirRyzhikov/Online-Library-Management-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý thư viện trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sách, độc giả và mượn/trả sách.

79. Online Course Marketplace: https://github.com/salaheddinjamous/online-courses-marketplace

Mô tả: Tạo một thị trường khóa học trực tuyến, cho phép giáo viên đăng tải khóa học và học viên đăng ký học.

80. Online Job Board: https://github.com/lmckibben/JobBoard

Mô tả: Xây dựng một nền tảng tìm việc trực tuyến, cho phép đăng tải thông tin việc làm, đăng ký ứng viên và gửi hồ sơ xin việc.

81. Online Appointment Scheduling System: https://github.com/johnfr14/Scheduling-App

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt lịch trực tuyến, cho phép quản lý lịch hẹn, đặt lịch và thông báo cho khách hàng.

82. Online Real Estate Platform: https://github.com/dnuradin/real-estate-platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng bất động sản trực tuyến, cho phép đăng tải thông tin bất động sản, tìm kiếm và đặt mua/bán.

83. Online Music Streaming Platform: https://github.com/BenjaminKim/music-streaming-platform

Mô tả: Tạo một nền tảng nghe nhạc trực tuyến, cho phép quản lý bài hát, album và tài khoản người dùng.

84. Online Quiz Platform: https://github.com/maheshgaya/QuizWebApp

Mô tả: Xây dựng một nền tảng kiểm tra trực tuyến, cho phép tạo câu hỏi, quản lý bài kiểm tra và đánh giá kết quả.

85. Online Legal Advice Platform: https://github.com/harsh-2711/online-legal-advice

Mô tả: Tạo một nền tảng tư vấn pháp lý trực tuyến, cho phép tư vấn viên và khách hàng tương tác.

86. Online Food Ordering System: https://github.com/SahilDiwakar/Food-Ordering-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống đặt món ăn trực tuyến, cho phép đăng tải thông tin menu, đặt hàng và thanh toán.

87. Online Fitness Platform: https://github.com/matt-lawrence/online-fitness-platform

Mô tả: Tạo một nền tảng tập thể dục trực tuyến, cho phép tạo lịch trình tập luyện, quản lý tài khoản người dùng và cung cấp tư vấn dinh dưỡng.

88. Online Marketplace for Handmade Products: https://github.com/EmilyBlackb/handmade-marketplace

Mô tả: Xây dựng một thị trường trực tuyến cho các sản phẩm thủ công, cho phép đăng tải sản phẩm, đặt hàng và thanh toán.

89. Online Travel Booking System: https://github.com/CanerSezgin/TravelBookingSystem

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt vé du lịch trực tuyến, cho phép tìm kiếm chuyến bay, đặt vé và thanh toán.

90. Online Health and Wellness Platform: https://github.com/alexshanless/health-and-wellness-platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng sức khỏe và sự khỏe mạnh trực tuyến, cho phép tạo lịch trình chăm sóc sức khỏe, quản lý tài khoản người dùng và cung cấp tư vấn dinh dưỡng.

91. Online Donation Platform: https://github.com/monikkinom/Donation-Platform

Mô tả: Tạo một nền tảng quyên góp trực tuyến, cho phép quản lý thông tin quyên góp, đăng ký tài khoản và quản lý thanh toán.

92. Online Event Management System: https://github.com/austintackaberry/event-management-system

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý sự kiện trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sự kiện, đăng ký tham gia và quản lý thanh toán.

93. Online Dating Platform: https://github.com/Bomjind/OnlineDatingPlatform

Mô tả: Tạo một nền tảng hẹn hò trực tuyến, cho phép tạo hồ sơ cá nhân, tìm kiếm và liên hệ với người dùng khác.

94. Online Language Learning Platform: https://github.com/HosamOuda/Online-Language-Learning-Platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng học ngôn ngữ trực tuyến, cho phép tạo khóa học, quản lý tài khoản người dùng và cung cấp tài liệu học t

95. Online Voting System: https://github.com/nikhilkumarreddy/Online-Voting-System

Mô tả: Tạo một hệ thống bỏ phiếu trực tuyến, cho phép quản lý thông tin đăng ký bỏ phiếu, kiểm tra danh sách cử tri và đếm phiếu.

96. Online Quiz Platform: https://github.com/tolgaakpinar/OnlineQuizPlatform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng kiểm tra trực tuyến, cho phép tạo các câu hỏi, quản lý bài kiểm tra và đánh giá kết quả.

97. Online HR Management System: https://github.com/sharmapankaj2512/Online-HR-Management-System

Mô tả: Tạo một hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến, cho phép quản lý thông tin nhân viên, tính lương và quản lý các chế độ phúc lợi.

98. Online Banking System: https://github.com/monjur-moumita/Online-Banking-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống ngân hàng trực tuyến, cho phép quản lý tài khoản, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn.

99. Online Bookstore: https://github.com/EdinK1/OnlineBookstore

Mô tả: Tạo một cửa hàng sách trực tuyến, cho phép tìm kiếm và mua các sản phẩm sách.

100. Online Music Streaming Platform: https://github.com/Abhishek971999/Online-Music-Streaming-Platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng phát nhạc trực tuyến, cho phép tìm kiếm bài hát, tạo danh sách phát và phát nhạc.

101. Online Movie Ticket Booking System: https://github.com/mani19th/Movie-Ticket-Booking-System

Mô tả: Tạo một hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến, cho phép tìm kiếm phim, đặt vé và thanh toán.

102. Online Inventory Management System: https://github.com/nandhini29/Inventory-Management-System

Mô tả: Xây dựng một hệ thống quản lý kho trực tuyến, cho phép quản lý thông tin sản phẩm, nhập hàng và bán hàng.

103. Online Auction System: https://github.com/johnkinyua/Online-Auction-System

Mô tả: Tạo một hệ thống đấu giá trực tuyến, cho phép đăng tải sản phẩm, đấu giá và quản lý thanh toán.

104. Online Course Platform: https://github.com/suyashphatak23/online-course-platform

Mô tả: Xây dựng một nền tảng học trực tuyến, cho phép tạo khóa học, quản lý tài khoản người dùng và cung cấp tài liệu học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *