jQuery là gì? Ví dụ đơn giản về jQuery

Trong thế giới phát triển web hiện đại, jQuery là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi để tạo ra các trang web tương tác và dinh dưỡng. jQuery giúp đơn giản hóa việc tương tác với DOM (Document Object Model), thực hiện các hiệu ứng, và thao tác với dữ liệu một cách dễ dàng, hiệu quả hơn và ngắn gọn hơn so với việc viết mã JavaScript thuần túy.

Tính năng và ưu điểm

 1. Tương tác DOM đơn giản: jQuery giúp làm giảm sự phức tạp khi tương tác với DOM bằng cách cung cấp các phương thức và hàm tiện ích để chọn, thay đổi, và thêm/xóa các phần tử HTML.
 2. Hiệu ứng và animation: Thư viện này cung cấp một loạt các hiệu ứng và animation để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn trên các trang web.
 3. Giao tiếp AJAX: jQuery cung cấp các phương thức AJAX để gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ một cách dễ dàng, giúp tạo ra các ứng dụng web tương tác mà không cần tải lại trang.
 4. Tương thích với nhiều trình duyệt: jQuery được thiết kế để hoạt động trên nhiều trình duyệt khác nhau, giúp đơn giản hóa việc phát triển web đa nền tảng.
 5. Hỗ trợ Plugin mở rộng: jQuery có một cộng đồng lớn và nhiều plugin mở rộng, giúp mở rộng chức năng của thư viện và tăng cường khả năng tùy chỉnh của ứng dụng web.

Ví dụ:

Ví dụ 1: Dưới đây là một ví dụ đơn giản về việc sử dụng jQuery để ẩn/hiện một phần tử HTML khi nút được click.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>jQuery Example</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#toggleBtn").click(function(){
    $("#content").toggle(); // Ẩn/hiện phần tử có id="content"
  });
});
</script>
</head>
<body>

<button id="toggleBtn">Toggle Content</button>
<div id="content">
  <p>This is some content that can be toggled.</p>
</div>

</body>
</html>

Trong ví dụ này, khi nút “Toggle Content” được click, jQuery sẽ thực hiện chức năng toggle() để ẩn hoặc hiện phần tử có id “content” trên trang web.

Ví dụ 2: Dưới đây là một ví dụ về việc sử dụng jQuery để thêm một hiệu ứng màu nền vào các phần tử khi trang được tải.

HTML:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>jQuery Example</title>
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

<div class="container">
 <h1>jQuery Example</h1>
 <button id="changeColorBtn">Change Background Color</button>
</div>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="script.js"></script>

</body>
</html>

CSS (styles.css):

.container {
 text-align: center;
 margin-top: 100px;
}

button {
 padding: 10px 20px;
 font-size: 18px;
 cursor: pointer;
}

JavaScript (script.js):

$(document).ready(function(){
  // Đợi cho tài liệu HTML được tải hoàn tất
  $("#changeColorBtn").click(function(){
    // Bắt sự kiện khi nút được click
    $("body").css("background-color", getRandomColor()); // Đặt màu nền của body thành một màu ngẫu nhiên
  });
});

function getRandomColor() {
  // Hàm này trả về một màu ngẫu nhiên
  var letters = '0123456789ABCDEF';
  var color = '#';
  for (var i = 0; i < 6; i++) {
    color += letters[Math.floor(Math.random() * 16)];
  }
  return color;
}

jQuery là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho phát triển web, giúp tạo ra các ứng dụng web tương tác và đáp ứng một cách dễ dàng. Với cộng đồng lớn và nhiều tài liệu hướng dẫn, việc học và sử dụng jQuery trở nên đơn giản và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *